مخفی کردن (Hide) یک ستون به کمک کلید های ترکیبی (Ctrl + 0) در اکسل 2016

مخفی کردن (Hide) یک ستون به کمک کلید های ترکیبی (Ctrl + 0) در اکسل 2016

در این آموزش رایگان در نرم افزار اکسل 2016 پس از انتخاب یک سلول از ستونی که می خواهیم آن را مخفی نماییم، به کمک کلید های ترکیبی Ctrl+0 از صفحه کلید می توانیم یک ستون کامل از کاربرگ را مخفی نماییم.

از ستونی که می خواهیم مخفی کنیم (ستون D) یک سلول به دلخواه (سلول D4) انتخاب می نماییم.

کلید Ctrl از صفحه کلید را پایین نگه می داریم و سپس کلید 0 از صفحه کلید را می فشاریم.

اکسل ستون D را مخفی می نماید.

اکسل مرز دو خطی بین عنوان های ستون هایی که اطراف ستون مخفی شده قرار دارند را نمایش می دهد تا نشان دهد که یک ستون پنهان بین آنها وجود دارد.

دیدگاه شما چیست؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

آشنایی با نرم افزار اکسل

آشنایی با نرم افزار اکسل

شاخه: سطح: نوع دوره: متنی
سطرها و ستون ها در اکسل

سطرها و ستون ها در اکسل

شاخه: سطح: نوع دوره: متنی
توابع اکسل

توابع اکسل

شاخه: سطح: نوع دوره: متنی