ایجاد پا سندی Insert Endnoteدر نرم افزار ورد
پاسندی متنی است که از هر کجای سطر و کلمه ما اشاره گر را قرار دهیم و بر روی ابزار آن کلیک کنیم پاسندی در آخرین صفحه سند انتهای آخرین سطر ایجاد می شود. اگر یک صفحه سند داشته باشیم در انتهای سطر همان صفحه و اگر چند صفحه داشته باشیم در انتهای آخرین سطر آخرین صفحه ایجاد می شود .
حال چگونه ایجاد کنیم؟
جهت ایجاد پاسندی لازم است اشاره گر موس را در انتهای عباراتی که تصمیم به توضیحی در مورد آن دارید قرار دهید سپس از سربرگ References گروه Footnotes بر روی ابزار Insert Endnote کلیک کنید (کلیک میانبر این ابزار استفاده از کلید های ترکیبی Alt + Ctrl + D می باشد.)مشاهده می شود که اشاره گر موس در آخرین صفحه در انتهای آخرین سطر متن قرار گرفته است.
با فشردن ابزار Insert Endnote مشاهده می کنید با حرف i در انتهای سطر آخرین صفحه قابل نمایش است و هر متنی که مد نظرتان می باشد می توانید تایپ کنید.
حال اگر فقط یک صفحه داشته باشید داریم :
اشاره گر موس را در انتهای پاراگراف قرار داده و سپس از از سربرگ References گروه Footnotes بر روی ابزار Insert Endnote کلیک کنید (کلیک میانبر این ابزار استفاده از کلید های ترکیبی Alt + Ctrl + D می باشد.)مشاهده می شود که اشاره گر موس در انتهای آخرین سطر متن قرار گرفته است.
با فشردن ابزار Insert Endnote مشاهده می کنید با حرف i در انتهای سطر قابل نمایش است و هر متنی که مد نظرتان می باشد می توانید تایپ کنید.

دیدگاه شما چیست؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

آشنایی با نرم افزار ورد

آشنایی با نرم افزار ورد

شاخه: سطح: نوع دوره: متنی
ایجاد جداول در نرم افزار ورد

ایجاد جداول در نرم افزار ورد

شاخه: سطح: نوع دوره: متنی
آموزش تکنیک های پیشرفته ورد

آموزش تکنیک های پیشرفته ورد

شاخه: سطح: نوع دوره: متنی
ویرایش جداول یا تیبل در ورد

ویرایش جداول یا تیبل در ورد

شاخه: سطح: نوع دوره: متنی
تکنیک جداول یا تیبل ها در ورد

تکنیک جداول یا تیبل ها در ورد

شاخه: سطح: نوع دوره: متنی
تنظیمات پیشرفته جداول ورد

تنظیمات پیشرفته جداول ورد

شاخه: سطح: نوع دوره: متنی
انجام محاسبات ریاضی در ورد

انجام محاسبات ریاضی در ورد

شاخه: سطح: نوع دوره: متنی
پاورقی ها در ورد

پاورقی ها در ورد

شاخه: سطح: نوع دوره: متنی
پاسندی در ورد

پاسندی در ورد

شاخه: سطح: نوع دوره: متنی
قالب بندی پاورقی ها در ورد

قالب بندی پاورقی ها در ورد

شاخه: سطح: نوع دوره: متنی
فهرست نویسی در ورد

فهرست نویسی در ورد

شاخه: سطح: نوع دوره: متنی
فهرست جداول و اشکال در ورد

فهرست جداول و اشکال در ورد

شاخه: سطح: نوع دوره: متنی
ایندکس در ورد

ایندکس در ورد

شاخه: سطح: نوع دوره: متنی