برای ایجاد یک کارپوشه(workbook) جدید.
ابتدا از کلید های ترکیبی ctrl+n
یا نوار ابزار سریع (Quick Access Toolbar)
و همچنین استفاده ار دکمه file سپس گزینه new را کلیک نماییم.
همچنین می توان با فرمان Save (ذخیره) کار پوشه را ذخیره نمود.
و برای باز کردن فایل از دکمه file سپس فرمان open (باز کردن) را کلیک نماییم.

دیدگاه شما چیست؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

آشنایی با نرم افزار اکسل

آشنایی با نرم افزار اکسل

شاخه: سطح: نوع دوره: متنی
سطرها و ستون ها در اکسل

سطرها و ستون ها در اکسل

شاخه: سطح: نوع دوره: متنی
توابع اکسل

توابع اکسل

شاخه: سطح: نوع دوره: متنی