تقسیم (Split) یک کاربرگ به دو قسمت افقی در اکسل 2016 (Excel 2016)

تقسیم (Split) یک کاربرگ به دو قسمت افقی در اکسل 2016 (Excel 2016)

ما می توانیم داده های کاربرگ خود را با تقسیم کاربرگ به دو قسمت حرکت کننده که هر کدام، قسمت های مختلف کاربرگ را نشان می دهند، بررسی نماییم. اگر عنوان های سلولی را در بالای کاربرگ باشد و ما در حال مشاهده پایین کاربرگ خود باشیم این ابزار می تواند مفید باشد.

تقسیم یک کاربرگ به دو قسمت نیز مفید است اگر بخواهیم برخی از داده ها و یا نتیجه فرمول ها را مشاهده نماییم در حالی که به بخش دیگری از کاربرگ حرکت می نماییم.

در این آموزش رایگان در نرم افزار اکسل 2016 پس از انتخاب سلولی از ستون اول که می خواهیم قسمت زیر آن جدا شود، با ابزار شکاف (Split) از گروه پنجره (Window) در سربرگ نمایش (View) می توانیم یک کاربرگ را به دو قسمت افقی تقسیم نماییم.

بر روی سلولی از ستون اول که می خواهیم قسمت زیر آن جدا شود (سلول A6) کلیک می نماییم.

بر روی سربرگ نمایش (View) کلیک می نماییم.

بر روی ابزار شکاف ( Split ) کلیک می نماییم.

اکسل کاربرگ را به دو قسمت افقی تقسیم می نماید که این دو قسمت با یک خط جدا کننده مشخص می شوند.

دیدگاه شما چیست؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

آشنایی با نرم افزار اکسل

آشنایی با نرم افزار اکسل

شاخه: سطح: نوع دوره: متنی
سطرها و ستون ها در اکسل

سطرها و ستون ها در اکسل

شاخه: سطح: نوع دوره: متنی
توابع اکسل

توابع اکسل

شاخه: سطح: نوع دوره: متنی