تغییر رنگ زبانه یک کاربرگ (Worksheet) در اکسل 2016 (Excel 2016)

تغییر رنگ زبانه یک کاربرگ (Worksheet) در اکسل 2016 (Excel 2016)

ما می توانیم با تعیین رنگ مشخص برای هر زبانه کاربرگ در یک کارپوشه آسان تر در کارپوشه به حرکت در بیاییم. به عنوان مثال، اگر یک کارپوشه با کاربرگ های مرتبط با چندین پروژه داشته باشیم، می توانیم یک رنگ کاربرگ مختلف برای هر پروژه را اعمال نماییم. به طور مشابه، می توانیم زبانه های کاربرگ های ناقص را با یک رنگ و کاربرگ های تکمیل شده را با رنگ دیگر نشان دهیم.

اکسل 10 رنگ استاندارد و همچنین 60 رنگ مرتبط با پیش زمینه کاربرگ ارائه می دهد. همچنین می توانیم یک رنگ سفارشی را اعمال نماییم اگر هیچ کدام از رنگ های استاندارد یا پیش زمینه مورد نیاز استفاده واقع نشود. هنگامی که کاربرگ انتخاب می شود رنگ کاربرگ به نظر می رسد بسیار ضعیف است، اما وقتی کاربرگ دیگری انتخاب می شود، رنگ کاملا به شدت ظاهر می شود.

در این آموزش رایگان در نرم افزار اکسل 2016 پس از انتخاب کاربرگی که می خواهیم رنگ زبانه آن را تغییر دهیم،یک رنگ از رنگ های گزینه رنگ زبانه (Top Color) از ابزار قالب بندی (Format) که در گروه سلول ها (Cells) از سربرگ خانه (Home) قرار دارد می توانیم رنگ زبانه یک کاربرگ را تغییر دهیم.

در کاربرگی که می خواهیم رنگ زبانه کاربرگ آن را نغییر دهیم (Amoozesh365.ir) قرار می گیریم.

بر روی سربرگ خانه (Home) کلیک می نماییم.

بر روی ابزار قالب بندی (Format) کلیک می نماییم.

منوی مربوط به ابزار قالب بندی (Format) برای ما باز می شود.

نشانه گر ماوس را بر روی گزینه رنگ زبانه (Top Color) قرار می دهیم.

زیر منوی گزینه رنگ زبانه (Top Color) برای ما گشوده می شود.

یک رنگ را انتخاب می نماییم.

اکسل رنگ زبانه کاربرگ Amoozesh365.ir را به رنگ انتخابی ما تغییر می دهد.

دیدگاه شما چیست؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

آشنایی با نرم افزار اکسل

آشنایی با نرم افزار اکسل

شاخه: سطح: نوع دوره: متنی
سطرها و ستون ها در اکسل

سطرها و ستون ها در اکسل

شاخه: سطح: نوع دوره: متنی
توابع اکسل

توابع اکسل

شاخه: سطح: نوع دوره: متنی