حذف یک کاربرگ (Delete Sheet) در اکسل 2016 (Excel 2016)

حذف یک کاربرگ (Delete Sheet) در اکسل 2016 (Excel 2016)

اگر یک کاربرگ داشته باشیم که دیگر نیازی به آن نداریم، می توانیم آن را از کارپوشه خود حذف نماییم. این باعث می شود تا حجم کارپوشه کاهش پیدا کند و کارپوشه را آسان تر بتوانیم حرکت دهیم.

ما نمی توانیم حذف یک کاربرگ را لغو نماییم، بنابراین قبل از اینکه آن را حذف کنیم، باید محتویات گاربرگ را دقیقا بررسی نماییم. برای اطمینان بیشتر، قبل از انجام حذف کاربرگ، کارپوشه را را نجات می نماییم. اگر کاربرگ اشتباه را به صورت تصادفی حذف کردیم، کارپوشه خود را بدون ذخیره کردن تغییرات می بندیم.

در این آموزش رایگان در نرم افزار اکسل 2016 پس از قرار گرفتن در کاربرگی که می خواهیم آن را حذف نماییم، با گزینه حذف کردن کاربرگ (Delete Sheet) از ابزار حذف کردن (Delete) که در گروه سلول ها (Cells) از سربرگ خانه (Home) می توانیم یک کاربرگ را حذف کنیم.

در کاربرگی که می خواهیم آن را حذف کنیم (کاربرگ Amoozesh365.ir) قرار می گیریم.

بر روی سربرگ خانه (Home) کلیک می نماییم.

بر روی فلش رو به پایین ابزار حذف کردن (Delete) کلیک می نماییم.

منوی مربوط به ابزار حذف کردن (Delete) برای ما باز می شود.

3

بر روی گزینه حذف یک کاربرگ (Delete Sheet) کلیک می نماییم.

اگر در کاربرگ داده ای وجود داشته باشد اکسل از ما می پرسد که آیا مطمئن هستیم که می خواهیم این کاربرگ حذف شود؟

دکمه حذف کردن (Delete) را می فشاریم.

اکسل کاربرگی که در آن قرار داشتیم (کاربرگ Amoozesh365.ir) را حذف می نماید و کاربرگ قبلی آن (کاربرگ سایت آموزش 365) را برای ما نشان می دهد.

دیدگاه شما چیست؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

آشنایی با نرم افزار اکسل

آشنایی با نرم افزار اکسل

شاخه: سطح: نوع دوره: متنی
سطرها و ستون ها در اکسل

سطرها و ستون ها در اکسل

شاخه: سطح: نوع دوره: متنی
توابع اکسل

توابع اکسل

شاخه: سطح: نوع دوره: متنی