جا به جایی یا انتقال (Move) یک کاربرگ به یک کارپوشه دیگر در اکسل 2016 (Excel 2016)

جا به جایی یا انتقال یک کاربرگ در اکسل 2016

ما می توانیم یک کارپوشه اکسل را سازماندهی نماییم و آن را با حرکت دادن کاربرگ های خود به موقعیت های مختلف می توانیم کار کردن با کارپوشه را آسان تر نماییم. همچنین می توانیم یک کاربرگ را به یک کارپوشه دیگر منتقل نماییم.

وقتی یک کار برگ جدید را به یک کارپوشه اضافه می نماییم، اکسل کاربرگ را به سمت چپ کاربرگ های موجود اضافه می کند. با این حال، می توانیم هر یک از کاربرگ های جدید را به ترتیبی که می خواهیم در کارپوشه اضافه نماییم. به عنوان مثال، در یک کارپوشه که مربوط به بودجه است، ممکن است ترجیح دهیم که تمام کاربرگ های مربوط به فروش را با یکدیگر، تمام برگه های مربوط به هزینه با یکدیگر و … داشته باشیم.

جا به جایی یا انتقال (Move) یک کاربرگ به یک کارپوشه دیگر در اکسل 2016 (Excel 2016)

در این آموزش رایگان در نرم افزار اکسل 2016 پس از انتخاب کاربرگی که می خواهیم آن را به یک کارپوشه دیگر انتقال دهیم، با گزینه انتقال یا کپی کاربرگ (Move or Copy Sheet) از ابزار قالب بندی (Format) که در گروه سلول ها (Cells) از سربرگ خانه (Home) قرار دارد و سپس باز شدن کادر محاوره ای انتقال یا کپی (Move or Copy) می توانیم یک کاربرگ را به یک کارپوشه دیگر منتقل نماییم.

در کاربرگی که می خواهیم از آن به کارپوشه دیگری انتقال دهیم ((Amoozesh365.ir (1) قرار می گیریم.

بر روی سربرگ خانه (Home) کلیک می نماییم.

بر روی ابزار قالب بندی (Format) کلیک می نماییم.

منوی مربوط به ابزار قالب بندی (Format) برای ما باز می شود.

بر روی گزینه انتقال یا کپی کاربرگ (Move or Copy Sheet) کلیک می نماییم.

کادر محاوره ای انتقال یا کپی (Move or Copy) نمایان می شود.

بر روی فلش رو به پایین قسمت برای کارپوشه (To book) کلیک می نماییم.

لیست کارپوشه های باز برای ما نمایان می شود.

بر روی کارپوشه ای که می خواهیم کاربرگ را به آن انتقال دهیم کلیک می نماییم.

لیست کاربرگ های موجود در کارپوشه انتخابی در قسمت قبل از کاربرگ (Before Sheet) نمایش داده می شود.

کاربرگی که می خواهیم کاربرگ انتقال یافته قبل از آن قرار بگیرد را از لیست قبل از کاربرگ (Before Sheet) انتخاب می نماییم.

کلید OK را می فشاریم.

اکسل کاربرگ را انتقال می دهد و آخرین کاربرگ کارپوشه (کاربرگ سایت آموزش 365) را نمایش می دهد.

دیدگاه شما چیست؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

آشنایی با نرم افزار اکسل

آشنایی با نرم افزار اکسل

شاخه: سطح: نوع دوره: متنی
سطرها و ستون ها در اکسل

سطرها و ستون ها در اکسل

شاخه: سطح: نوع دوره: متنی
توابع اکسل

توابع اکسل

شاخه: سطح: نوع دوره: متنی