انتقال به آخرین سطر در کاربرگ (Worksheet) در اکسل 2016 (Excel 2016)

انتقال به آخرین سطر در کاربرگ (Worksheet) در اکسل 2016 (Excel 2016)

در این آموزش رایگان در نرم افزار اکسل 2016 پس از انتخاب یک سلول به دلخواه، با کلید های ترکیبی Ctrl + ↓از صفحه کلید می توانیم به آخرین سلول از همان ستون برویم و برای برگشت به اولین سلول از همان ستون می توانیم از کلید های ترکیبی Ctrl + ↑استفاده نماییم.

بر روی یک سلول به صورت دلخواه (سلول A1) کلیک می نماییم.

کلید Ctrl از صفحه کلید را پایین نگه می داریم و سپس کلید جهت نما پایین (↓) از صفحه کلید را می فشاریم.

اکسل آخرین سلول از همان ستون (سلول A1048576) را در حالت فعال قرار می دهد.

برای برگشت به اولین سلول از همان ستون کلید Ctrl از صفحه کلید را پایین نگه می داریم و سپس کلید جهت نما بالا (↑) از صفحه کلید را می فشاریم.

اکسل اولین سلول از همان ستون (سلول A1) را در حالت فعال قرار می دهد.

دیدگاه شما چیست؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

آشنایی با نرم افزار اکسل

آشنایی با نرم افزار اکسل

شاخه: سطح: نوع دوره: متنی
سطرها و ستون ها در اکسل

سطرها و ستون ها در اکسل

شاخه: سطح: نوع دوره: متنی
توابع اکسل

توابع اکسل

شاخه: سطح: نوع دوره: متنی