کاربرد ابزار طرح بندی صفحه (Page Layout) از نوار وضعیت جهت اضافه نمودن پاورقی (Add Footer) به کاربرگ در اکسل 2016 (Excel 2016)

کاربرد ابزار طرح بندی صفحه (Page Layout) از نوار وضعیت جهت اضافه نمودن پاورقی (Add Footer) به کاربرگ در اکسل 2016 (Excel 2016)

در این آموزش رایگان در نرم افزار اکسل 2016 پس از قرار گرفتن در کاربرگی که می خواهیم برای آن پاورقی مشخص نماییم، ابتدا با ابزار طرح بندی صفحه (Page Layout) از نوار وضعیت حالت نمایش کاربرگ را تغییر می دهیم و سپس با ابزار برو به پاورقی (Go to Footer) از گروه جهت یابی (Navigation) از سربرگ طرح (Design) به قسمت اضافه نمودن پاورقی (Add Footer) برویم و با تایپ نمودن عبارت مورد نظر در قسمت اضافه نمودن پاورقی (Add Footer) می توانیم یک پاورقی برای کاربرگ قرار دهیم.

در کاربرگی که می خواهیم یک پاورقی برای آن تعیین نماییم (کاربرگ Amoozesh365.ir) قرار می گیریم.

بر روی گزینه طرح بندی صفحه (Page Layout ) از نوار وضعیت کلیک می نماییم.

اکسل کاربرگ را در حالت طرح بندی صفحه (Page Layout) قرار می دهد.

با کلیک چپ ماوس بر روی قسمت اضافه نمودن سرتیتر (Add header) کلیک می نماییم.

اکسل ناحیه سرتیتر را برای نوشتن متن آماده می نماید.

اکسل سربرگ ابزار های سرتیتر و پاورقی (Header & Footer Tools) را نشان می دهد.

بر روی سربرگ طرح (Design) کلیک می نماییم.

بر روی ابزار برو به پاورقی (Go to Footer ) کلیک می نماییم.

اکسل ما را به قسمت اضافه نمودن پاورقی (Add Footer) در پایین کاربرگ می برد.

اکسل ناحیه پاورقی را برای نوشتن متن آماده می نماید.

عبارتی را که می خواهیم به عنوان پاورقی قرار بگیرد را تایپ می نماییم.

نشانه گر ماوس را بر روی یک قسمت دلخواه از کاربرگ به غیر از قسمت پاورقی می بریم و کلیک چپ ماوس را می فشاریم.

اکسل پاورقی را برای کاربرگ ما در نظر می گیرد که فقط در حالت طرح بندی صفحه (Page Layout) قابل مشاهده است.

دیدگاه شما چیست؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

آشنایی با نرم افزار اکسل

آشنایی با نرم افزار اکسل

شاخه: سطح: نوع دوره: متنی
سطرها و ستون ها در اکسل

سطرها و ستون ها در اکسل

شاخه: سطح: نوع دوره: متنی
توابع اکسل

توابع اکسل

شاخه: سطح: نوع دوره: متنی