کپی قالب بندی (Format Painter) فرمت پینتر یک سلول به چند سلول جدا از هم در اکسل 2016

کپی قالب بندی (Format Painter) فرمت پینتر یک سلول به چند سلول جدا از هم در اکسل 2016

در این آموزش رایگان در نرم افزار اکسل 2016 پس از انتخاب سلول یا محدوده ای که می خواهیم قالب بندی آن را به سلول های دیگر انتقال دهیم، با دوبار کلیک چپ کردن بر روی ابزار کپی قالب بندی (Format Painter) که در گروه کلیپ بورد (Clipboard) از سربرگ خانه (Home) قرار دارد و سپس انتخاب سلول های جدا از هم که می خواهیم قالب بندی در آنجا کپی شود می توانیم قالب بندی سلولی را به یک سلول دیگر انتقال دهیم.

سلول یا محدوده ای که می خواهیم قالب بندی آن را کپی کنیم (سلول C2) را انتخاب می نماییم.

بر روی سربرگ خانه (Home) کلیک می نماییم.

بر روی ابزارکپی قالب بندی (Format Painter) دو بارکلیک چپ می نماییم.(نشانه گر موس از به تغییر پیدا می نماید.)

سلولی که می خواهیم قالب بندی آن را کپی نماییم (سلول C2) با خط چین متحرک مشخص می گردد.

نشانه گر ماوس ( ) را بر روی اولین سلولی که می خواهیم قالب بندی در آن کپی شود (سلول D2) قرار می دهیم.

کلیک چپ ماوس را می فشاریم تا قالب بندی سلول مبدا به این سلول منتقل گردد.

نشانه گر ماوس ( ) را بر روی دومین سلولی که می خواهیم قالب بندی در آن کپی شود (سلول F2) قرار می دهیم.

کلیک چپ ماوس را می فشاریم تا قالب بندی سلول مبدا به این سلول منتقل گردد.

اکسل قالب بندی سلول مبدا را به سلول های انتخابی ما (سلول های D2 و F2) و هر سلول دیگری که انتخاب شود اعمال می نماید.

دیدگاه شما چیست؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

آشنایی با نرم افزار اکسل

آشنایی با نرم افزار اکسل

شاخه: سطح: نوع دوره: متنی
سطرها و ستون ها در اکسل

سطرها و ستون ها در اکسل

شاخه: سطح: نوع دوره: متنی
توابع اکسل

توابع اکسل

شاخه: سطح: نوع دوره: متنی