ایجاد خطوط مرزی یا حاشیه سلول ها (Borders) یک جدول به صورت دستی در اکسل 2016

ایجاد خطوط مرزی یا حاشیه سلول ها (Borders) یک جدول به صورت دستی در اکسل 2016

در این آموزش رایگان در نرم افزار اکسل 2016 با گزینه کشیدن خطوط (Draw Border) از ابزار خطوط مرزی (Borders) که در گروه قلم (Font) از سربرگ خانه (Home) قرار دارد می توانیم خطوط بیرونی را به صورت دستی برای یک محدوده ترسیم نماییم.

بر روی سربرگ خانه (Home) کلیک می نماییم.

بر روی فلش رو به پایین ابزار خطوط مرزی (Borders) کلیک می نماییم.

منوی مربوط به ابزار خطوط مرزی (Borders) برای ما باز می شود.

بر روی گزینه کشیدن شبکه خطوط (Grid Draw Border) قرار می دهیم.

زمانی که نشانه گر ماوس به شکل یک قلم که یک جدول در کنار آن قرار دارد ظاهر شد با نگه داشتن کلیک چپ ماوس و کشیدن نشانه گر ماوس در محدوده انتخابی (از سلول B2 تا سلول C8) می توانیم خطوط را به صورت یک جدول کامل برای محدوده ترسیم نماییم.

دیدگاه شما چیست؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

آشنایی با نرم افزار اکسل

آشنایی با نرم افزار اکسل

شاخه: سطح: نوع دوره: متنی
سطرها و ستون ها در اکسل

سطرها و ستون ها در اکسل

شاخه: سطح: نوع دوره: متنی
توابع اکسل

توابع اکسل

شاخه: سطح: نوع دوره: متنی