کاربرد کادر محاوره ای قالب بندی سلول ها (Format Cells) جهت قرار دادن متن در چند خط (Wrap Text) در اکسل 2016

کاربرد کادر محاوره ای قالب بندی سلول ها (Format Cells) جهت شکست متن در چند خط (Wrap Text) در اکسل 2016

در این آموزش رایگان در نرم افزار اکسل 2016 پس از انتخاب سلول یا محدوده ای که می خواهیم متن آن را به صورت کامل در سلول قرار دهیم، بر روی آیکن کادر محاوره ای قالب بندی سلول ها (Format Cells) که در گروه تراز بندی (Alignment) از سربرگ خانه (Home) قرار دارد کلیک می نماییم و پس از باز شدن کادر محاوره ای قالب بندی سلول ها (Format Cells) می توانیم با انتخاب کوچک شدن به تناسب (Shrink to fit) متن داخل سلول های انتخابی را به وسیله کوچک کردن اندازه قلم درون سلول قرار دهیم.

سلول یا محدوده ای که حاوی متنی است که می خواهیم آن را داخل محدوده قرار دهیم (سلول های B2 و C2) را انتخاب می نماییم.

بر روی سربرگ خانه (Home) کلیک می نماییم.

بر روی آیکن کادر محاوره ای قالب بندی سلول ها (Format Cells) کلیک می نماییم.

کادر محاوره ای قالب بندی سلول ها (Format Cells) در حالی که زبانه تراز بندی (Alignment) آن باز است برای ما گشوده می شود.

بر روی گزینه کوچک شدن به تناسب (Shrink to fit) کلیک می نماییم.

علامت به تغییر پیدا می نماید.

کلید ok را می فشاریم.

اکسل متن درون سلول ها یا محدوده انتخابی (سلول های B2 و C2) را به وسیله کوچک کردن اندازه قلم در سلول جا می دهد.

دیدگاه شما چیست؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

آشنایی با نرم افزار اکسل

آشنایی با نرم افزار اکسل

شاخه: سطح: نوع دوره: متنی
سطرها و ستون ها در اکسل

سطرها و ستون ها در اکسل

شاخه: سطح: نوع دوره: متنی
توابع اکسل

توابع اکسل

شاخه: سطح: نوع دوره: متنی