ایجاد سبک سلولی جدید (Cell Style New) برای محدوده در اکسل 2016

ایجاد سبک سلولی جدید (Cell Style New) برای یک محدوده در اکسل 2016

در این آموزش رایگان در نرم افزار اکسل 2016 پس از انتخاب محدوده یا سلولی که می خواهیم مشخصات آن به عنوان یک سبک جدید ثبت شود، بر روی گزینه سبک سلولی جدید (Cell Style New) از ابزار سبک های سلولی (Cell Styles) که در گروه سبک ها (Styles) از سربرگ خانه (Home) قرار دارد کلیک می نماییم و پس از باز شدن کادر محاوره ای سبک (Style) با ایجاد تغییراتی در اسم و مشخصات سبک می توانیم یک سبک سلولی را ایجاد نماییم.

محدوده یا سلولی که می خواهیم مشخصات آن به عنوان یک سبک جدید ثبت شود (از سلول C3 تا سلول C8) را انتخاب می نماییم.

بر روی سربرگ خانه (Home) کلیک می نماییم.

بر روی ابزار سبک های سلولی (Cell Styles) کلیک می نماییم.

منوی مربوط به ابزار سبک های سلولی (Cell Styles) باز می گردد.

بر روی گزینه سبک سلولی جدید (Cell Style New) کلیک می نماییم.

کادر محاوره ای سبک (Style) نمایان می شود.

در کادر اسم سبک (Style name) اسم دلخواه خود را وارد می نماییم.

در قسمت مشخصات سبک (Style Includes) تغییراتی را که می خواهیم اعمال می نماییم.

کلید ok را می فشاریم.

زمانی که دوباره بر روی ابزار سبک های سلولی (Cell Styles) کلیک می نماییم در قسمت سفارشی (Custom) سبکی را که به وجود آورده ایم مشاهده می نماییم.

دیدگاه شما چیست؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

آشنایی با نرم افزار اکسل

آشنایی با نرم افزار اکسل

شاخه: سطح: نوع دوره: متنی
سطرها و ستون ها در اکسل

سطرها و ستون ها در اکسل

شاخه: سطح: نوع دوره: متنی
توابع اکسل

توابع اکسل

شاخه: سطح: نوع دوره: متنی