تعیین سبک سلولی (Cell Style) برای محدوده در اکسل 2016

تعیین یک سبک سلولی (Cell Styles) برای یک محدوده در اکسل 2016

ما می توانیم زمان لازم برای قالب بندی کاربرگ های خود را با استفاده از سبک های اکسل که از پیش تعریف شده به محدوده های خود کاهش دهیم. اکسل با بیش از 20 سبک از پیش تعریف شده برای عناصر مختلف کاربرگ مانند عنوان ها، اعداد، محاسبات و انواع محدوده خاص مانند متن توضیحی، یادداشت های کار برگ و هشدارها ارائه می دهد. همچنین اکسل دو سبک ده گانه مرتبط با موضوع سند فعلی را ارائه می دهد.

هر سبک شامل فرمت شماره، تراز بندی سلول،نوع و اندازه قلم، خطوط جدول، و رنگ پس زمینه می باشد.

در این آموزش رایگان در نرم افزار اکسل 2016 پس از انتخاب محدوده ای که می خواهیم یک سبک سلولی برای آن به وجود آوریم، بر روی ابزار سبک های سلولی (Cell Styles) که در گروه سبک ها (Styles) از سربرگ خانه (Home) قرار دارد کلیک می نماییم و پس از باز شدن لیست سبک های سلولی با انتخاب یک سبک به دلخواه می توانیم سبک سلولی را برای یک محدوده انتخابی ایجاد نماییم.

محدوده ای که می خواهیم قالب بندی آن را تغییر دهیم (از سلول C3 تا سلول C8) را انتخاب می نماییم.

بر روی سربرگ خانه (Home) کلیک می نماییم.

بر روی ابزار سبک سلولی (Cell Styles) کلیک می نماییم.

منوی مربوط به ابزار سبک سلولی (Cell Styles) باز می گردد.

بر روی یک سبک به دلخواه کلیک می نماییم.

اکسل سبک انتخاب شده را برمحدوده انتخابی (از سلول C3 تا سلول C8) اعمال می نماید.

دیدگاه شما چیست؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

آشنایی با نرم افزار اکسل

آشنایی با نرم افزار اکسل

شاخه: سطح: نوع دوره: متنی
سطرها و ستون ها در اکسل

سطرها و ستون ها در اکسل

شاخه: سطح: نوع دوره: متنی
توابع اکسل

توابع اکسل

شاخه: سطح: نوع دوره: متنی