اعمال یک قالب بندی شرطی یا کندیشنال فرمتینگ با فرمت سفارشی (Custom Format) برای یک محدوده در اکسل 2016

اعمال یک قالب شرطی یا کندیشنال فرمتینگ با فرمت سفارشی (Custom Format) برای یک محدوده در اکسل 2016

در این آموزش رایگان در نرم افزار اکسل 2016 پس از انتخاب محدوده ای که می خواهیم یک فرمت شرطی برای آن به وجود آوریم، بر روی گزینه قوانین مهم سلول ها (Highlight Cells Rules) از ابزار فرمت شرطی (Conditional formatting) که در گروه سبک ها (Styles) از سربرگ خانه (Home) قرار دارد کلیک می نماییم و پس از باز شدن لیست قوانین مهم سلول ها (Highlight Cells Rules) با انتخاب یک قانون و سپس با انتخاب شروط و حالت های سلول که می توانیم با انتخاب گزینه فرمت سفارشی (Custom Format) و سپس باز شدن کادر محاوره ای قالب بندی سلول ها (Format Cells) حالت دلخواه را برای سلول مشخص نماییم، می توانیم فرمت شرطی را برای یک محدوده انتخابی ایجاد نماییم.

محدوده ای که می خواهیم روی آن کار کنیم (از سلول C3 تا سلول C8) را انتخاب می نماییم.

بر روی سربرگ خانه (Home) کلیک می نماییم.

بر روی ابزار فرمت شرطی (Conditional formatting) کلیک می نماییم.

منوی مربوط به ابزار فرمت شرطی (Conditional formatting) باز می گردد.

نشانه گر ماوس را بر روی گزینه قوانین مهم سلول ها (Highlight Cells Rules) قرار می دهیم.

منوی مربوط به ابزار قوانین مهم سلول ها (Highlight Cells Rules) باز می گردد.

با کلیک بر روی هر یک از این قوانین می توانیم آن را برای محدوده خود استفاده نماییم. بر روی گزینه بزرگتر از (Greater Than) کلیک می نماییم.

کادر محاوره ای بزرگتر از (Greater Than) نمایان می شود.

مقداری که می خواهیم مقادیر بیشتر از آن در محدوده رنگی شود را وارد می نماییم.

بر روی فلش رو به پایین قسمت به همراه (with ) کلیک می نماییم.

منوی مربوط به حالت های به همراه (with) نمایان می شود.

بر روی گزینه فرمت سفارشی (Custom Format) کلیک می نماییم.

کادر محاوره ای قالب بندی سلول ها (Format Cells) نمایان می شود.

در این کادر ما تنظیمات دلخواه خود را برای اعمال کردن در سلول ها تغییر می دهیم.(به طور مثال خطوط را کج و رنگ قلم را زرد می نماییم.)

کلید ok را می فشاریم.

کلید ok را می فشاریم.

اکسل آن دسته از اعداد محدوده انتخابی (از سلول C3 تا سلول C8) را که بیشتر از مقدار 20,000,000 می باشند را با پیش زمینه و قلم سفارشی که ما انتخاب نمودیم مشخص می نماید.

دیدگاه شما چیست؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

آشنایی با نرم افزار اکسل

آشنایی با نرم افزار اکسل

شاخه: سطح: نوع دوره: متنی
سطرها و ستون ها در اکسل

سطرها و ستون ها در اکسل

شاخه: سطح: نوع دوره: متنی
توابع اکسل

توابع اکسل

شاخه: سطح: نوع دوره: متنی