کاربرد کلیک چپ ماوس جهت اعمال یک قالب بندی شرطی یا کندیشنال فرمتینگ (Conditional formatting) با دو مقدار شرطی برای یک محدوده در اکسل 2016

کاربرد کلیک چپ ماوس جهت اعمال یک فرمت شرطی یا کندیشنال فرمتینگ (Conditional formatting) با دو مقدار شرطی برای یک محدوده در اکسل 2016

در این آموزش رایگان در نرم افزار اکسل 2016 پس از انتخاب محدوده ای که می خواهیم یک فرمت شرطی برای آن به وجود آوریم، بر روی گزینه قوانین مهم سلول ها (Highlight Cells Rules) از ابزار فرمت شرطی (Conditional formatting) که در گروه سبک ها (Styles) از سربرگ خانه (Home) قرار دارد کلیک می نماییم و پس از باز شدن لیست قوانین مهم سلول ها (Highlight Cells Rules) با انتخاب قانون بین (Between) و انتخاب دو مقدار از بین سلول ها که می خواهیم اعداد بین این دو مقدار مشخص شود و حالت های نمایش سلول می توانیم فرمت شرطی را برای یک محدوده انتخابی ایجاد نماییم.

محدوده ای که می خواهیم روی آن کار کنیم (از سلول C3 تا سلول C8) را انتخاب می نماییم.

بر روی سربرگ خانه (Home) کلیک می نماییم.

بر روی ابزار فرمت شرطی (Conditional formatting) کلیک می نماییم.

منوی مربوط به ابزار فرمت شرطی (Conditional formatting) باز می گردد.

نشانه گر ماوس را بر روی گزینه قوانین مهم سلول ها (Highlight Cells Rules) قرار می دهیم.

منوی مربوط به ابزار قوانین مهم سلول ها (Highlight Cells Rules) باز می گردد.

با کلیک بر روی هر یک از این قوانین می توانیم آن را برای محدوده خود استفاده نماییم. بر روی گزینه بین (Between) کلیک می نماییم.

کادر محاوره ای بین (Between) نمایان می شود.

بر روی کلید انتخاب سلول کلیک می نماییم.

کادر محاوره ای بین (Between) به صورتی ظاهر می شود که ما باید یک سلول را انتخاب نماییم و پس از انتخاب سلول (C3) دور سلول به صورت خط چین می شود و به طور همزمان نیز حالت سلول های بزرگ تر از مقدار انتخابی تغییر می نماید.

کلید Enter از صفحه کلید را می فشاریم.

بر روی کلید انتخاب سلول کلیک می نماییم.

کادر محاوره ای بین (Between) به صورتی ظاهر می شود که ما باید یک سلول را انتخاب نماییم و پس از انتخاب سلول (C8) دور سلول به صورت خط چین می شود و به طور همزمان نیز حالت سلول های کوچک تر از مقدار انتخابی تغییر می نماید.

کلید Enter از صفحه کلید را می فشاریم.

بر روی فلش رو به پایین قسمت به همراه (with ) کلیک می نماییم.

منوی مربوط به حالت های به همراه (with) نمایان می شود.

حالتی را که می خواهیم سلول های دارای شرط به آن شکل تبدیل شوند را انتخاب می نماییم.

کلید ok را می فشاریم.

اکسل آن دسته از اعداد محدوده انتخابی (از سلول C3 تا سلول C8) را که بین مقادیر سلول C3 و C8 می باشند را با پیش زمینه و قلم قرمز مشخص می نماید.

دیدگاه شما چیست؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

آشنایی با نرم افزار اکسل

آشنایی با نرم افزار اکسل

شاخه: سطح: نوع دوره: متنی
سطرها و ستون ها در اکسل

سطرها و ستون ها در اکسل

شاخه: سطح: نوع دوره: متنی
توابع اکسل

توابع اکسل

شاخه: سطح: نوع دوره: متنی