استفاده از ابزار برجسته یا بولدکردن (bold) در اکسل 2016

اعمال جلوه ها بر قلم در اکسل 2016

می توانیم نگاه و تاثیر متن را در یک کارپوشه اکسل با استفاده از جلوه های قلم به یک سلول یا یک محدوده بهبود بخشیم.

جلوه های قلم شامل قالب بندی رایج مانند برجسته کردن (bold)، که اغلب برای برجسته کردن برچسب ها از متن معمولی استفاده می شود؛ حروف کج (italic)، که اغلب برای اضافه کردن تاکید به متن استفاده می شود؛ و درج خط افقی زیر متن (underline)، که اغلب برای تیتر ها و عنوان های کاربرگ از آن استفاده می شود. همچنین می توانیم جلوه های ویژه ای مانند درج خط افقی روی متن (strikethrough)، بالا نویس (superscript) (مثلاx2 + y2 ) و زیر نویس (subscript) (به عنوان مثالH2O ) اعمال نماییم.

برای استفاده بهتر از جلوه ها بر قلم در کارپوشه های خود باید توجه داشته باشیم که از ابزار برجسته کردن (bold) فقط برای عناوین کارپوشه، زیرنویس ها و سرصفحه ها استفاده نماییم. از ابزار حروف کج (italic) فقط برای لغات و عبارات مهم و یا برای عناوین کتاب ها و مجلات استفاده می نماییم.

استفاده از ابزار برجسته کردن یا بولد کردن (bold) در اکسل 2016

در این آموزش رایگان در نرم افزار اکسل 2016 پس از انتخاب سلول یا محدوده ای که می خواهیم متن آن را برجسته نماییم، با ابزار برجسته کردن (bold) که در گروه قلم (Font) از سربرگ خانه (Home) قرار دارد می توانیم متن محدوده را برجسته کنیم.

محدوده ای که می خواهیم آن را قالب بندی کنیم (از سلول B3 تا سلول B8) را انتخاب می نماییم.

بر روی سربرگ خانه (Home) کلیک می نماییم.

بر روی ابزار برجسته کردن (bold ) کلیک می نماییم.

اکسل ابزار برجسته کردن (bold) را بر روی محدوده انتخابی (از سلول B3 تا سلول B8) اعمال می نماید.

دیدگاه شما چیست؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

آشنایی با نرم افزار اکسل

آشنایی با نرم افزار اکسل

شاخه: سطح: نوع دوره: متنی
سطرها و ستون ها در اکسل

سطرها و ستون ها در اکسل

شاخه: سطح: نوع دوره: متنی
توابع اکسل

توابع اکسل

شاخه: سطح: نوع دوره: متنی