کاربرد کادر محاوره ای قالب بندی سلول ها (Format Cells) جهت چرخش متن (Rotate Text) در یک سلول در اکسل 2016

کاربرد کادر محاوره ای قالب بندی سلول ها (Format Cells) جهت چرخش متن (Rotate Text) در یک سلول در اکسل 2016

در این آموزش رایگان در نرم افزار اکسل 2016 پس از انتخاب سلول یا محدوده ای که می خواهیم متن آن را بچرخانیم، بر روی گزینه قالب بندی و تراز بندی سلول (Format Cell Alignment) از لیست ابزار جهت گیری (Orientation) که در گروه تراز بندی (Alignment) از سربرگ خانه (Home) قرار دارد کلیک می نماییم و پس از باز شدن کادر محاوره ای قالب بندی سلول ها (Format Cells) می توانیم زاویه مورد نظر را به وسیله وارد کردن عدد در کادر درجه (Degrees) وارد نماییم تا اکسل متن داخل سلول های انتخابی ما را با همان زاویه تغییر دهد.

محدوده ای که حاوی متنی است که می خواهیم زاویه آن ها را تغییر دهیم (سلول های B2 و C2) را انتخاب می نماییم.

بر روی سربرگ خانه (Home) کلیک می نماییم.

بر روی ابزار جهت گیری (Orientation) کلیک می نماییم.

منوی ابزار جهت گیری (Orientation) برای ما باز می شود.

بر روی گزینه قالب بندی و تراز بندی سلول (Format Cell Alignment) کلیک می نماییم.

کادر محاوره ای قالب بندی سلول ها (Format Cells) در حالی که زبانه تراز بندی (Alignment) آن باز است برای ما گشوده می شود.

زاویه مورد نظر را در کادر درجه (Degrees) وارد می نماییم.

جهت زاویه انتخابی ما در این قسمت نمایش داده می شود.

بر روی کلید OK کلیک می نماییم.

اکسل متن سلول های محدوده انتخابی (سلول های B2 و C2) را می چرخاند.

ارتفاع ردیف به طور خودکار افزایش می یابد تا تمامی متن سلول در آن قرار داشته باشد.

همچنین می توانیم عرض ستون را برای آزاد سازی فضا کاهش دهیم تا سلول ها را قابل نمایش تر کنیم.

دیدگاه شما چیست؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

آشنایی با نرم افزار اکسل

آشنایی با نرم افزار اکسل

شاخه: سطح: نوع دوره: متنی
سطرها و ستون ها در اکسل

سطرها و ستون ها در اکسل

شاخه: سطح: نوع دوره: متنی
توابع اکسل

توابع اکسل

شاخه: سطح: نوع دوره: متنی