مثال کاربردی تابع COUNTIFS کانت ایفز در اکسل 2016 (Microsoft Excel 2016)

آموزش رایگان شمارش سلول های بین تاریخ های میلادی با تابع COUNTIFS

هدف در این مثال رایگان آموزشی توابع اکسل 2016 به شمارش سلول های بین تاریخ های میلادی با تابع COUNTIFS. می پردازیم.

در سلول F7 کلیک چپ می نماییم.

زبان سیستم را در حالت انگلیسی قرار داده (با استفاده از کلیدهای ترکیبی ALT+Shift می توانیم بین زبان فارسی و انگلیسی جا به جا شویم) سپس عملگر مساوی (=) که در بالای کلید های حروف چ و ج در صفحه کلید قرار دارد را درج می نماییم.

حروف COU را تایپ تا لیستی از توابع که با COU آغاز می شود را مشاهده نماییم.

بر روی تابع COUNTIFS کلیک چپ کرده تا انتخاب شود.

بر روی fx سمت چپ تابع COUNTIFS دوبار کلیک چپ می نماییم.

تابع COUNTIFS به همراه یک پرانتز باز درج می شود.

آرگومان اول تابع criteria_rang1 می باشد (محدوده شرط اول)که می بایست محدوده سلول های C5 تا C15 را انتخاب نماییم.

در سلول C5 کلیک چپ می نماییم و با استفاده از درگ کردن به سمت سلول C15 محدوده سلول های C5 تا C15 را انتخاب می نماییم.

با استفاده از کلید کاما (,) کلید حرف واو که در پایین حروف م و ن صفحه کلید قرار دارد یک ویرگول ایجاد می نماییم.

آرگومان دوم تابع Criteria1 (شرط اول) می باشد که می بایست شرط اول را انتخاب می نماییم.

علامت کوتیشن (“) را با استفاده از کلید های ترکیبی Shift+’ که در پایین کلید های حروف چ و ج در صفحه کلید قرار دارد را درج می نماییم.

عملگر بزرگتر (>) را با استفاده از کلید های ترکیبی Shift+> که در پایین کلید های حروف ک و م در صفحه کلید قرار دارد را درج می نماییم.

عملگر مساوی (=) را که در بالای کلید های حروف چ و ج در صفحه کلید است تایپ می نماییم.

علامت کوتیشن (“) را با استفاده از کلید های ترکیبی Shift+’ که در پایین کلید های حروف چ و ج در صفحه کلید قرار دارد را درج می نماییم.

با استفاده از کلید های ترکیبی (Shift+7) عملگر الحاق (&) را که در بالای حروف ع و غ می باشد را درج می نماییم.

آرگومان دوم تابع Criteria1 (شرط اول) می باشد در سلول E3 کلیک چپ می نماییم.

با استفاده از کلید کاما (,) کلید حرف واو که در پایین حروف م و ن صفحه کلید قرار دارد یک ویرگول ایجاد می نماییم.

آرگومان سوم تابع Criteria_rang2 (محدوده شرط دوم) می باشد که می بایست محدوده سلول های C5 تا C15 را انتخاب کنیم. در سلول C5 کلیک چپ می نماییم و با استفاده از درگ کردن به سمت سلول C15 محدوده سلول های C5 تا C15 را انتخاب می نماییم.

با استفاده از کلید کاما (,) کلید حرف واو که در پایین حروف م و ن قرار دارد یک ویرگول ایجاد می نماییم.

علامت کوتیشن (“) را با استفاده از کلید های ترکیبی Shift+’ که در پایین کلید های حروف چ و ج در صفحه کلید قرار دارد را درج می نماییم.

عملگر کوچکتر (<) را با استفاده از کلید های ترکیبی Shift+< که در پایین کلید های حروف م و ن در صفحه کلید قرار دارد درج می نماییم.

عملگر مساوی (=) را که در بالای کلید های حروف چ و ج در صفحه کلید است تایپ می نماییم.

علامت کوتیشن (“) را با استفاده از کلید های ترکیبی Shift+’ که در پایین کلید های حروف چ و ج در صفحه کلید قرار دارد را درج می نماییم.

با استفاده از کلید های ترکیبی (Shift+7) عملگر الحاق (&) را که در بالای حروف ع و غ می باشد را درج می نماییم.

آرگومان سوم تابع Criteria2 (شرط دوم) می باشد در سلول E3 کلیک چپ می نماییم.

پرانتز بسته را با استفاده از کلید های ترکیبی Shift+0 ایجاد می نماییم.

با استفاده از کلیدهای ترکیبی (Ctrl+Enter) در سلول F6 نتیجه را مشاهده می نماییم.

نتیجه : که در سال 2015 شش نفر استخدام شده اند.

دیدگاه شما چیست؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

آشنایی با نرم افزار اکسل

آشنایی با نرم افزار اکسل

شاخه: سطح: نوع دوره: متنی
سطرها و ستون ها در اکسل

سطرها و ستون ها در اکسل

شاخه: سطح: نوع دوره: متنی
توابع اکسل

توابع اکسل

شاخه: سطح: نوع دوره: متنی