محاسبه میانگین وزنی با تابع SUMPRODUCT و SUM در اکسل 2016 (Microsoft Excel 2016)

آموزش رایگان محاسبه میانگین وزنی با تابع SUMPRODUCT

هدف: در این مثال رایگان آموزشی توابع اکسل ۲۰۱۶ به محاسبه میانگین وزنی با استفاده از تابع SUMPRODUCT می پردازیم.

در سلول G4 کلیک چپ می نماییم.

زبان سیستم را در حالت انگلیسی قرار داده (با استفاده از کلید های ترکیبی ALT+SHIFT می توانیم بین زبان فارسی و انگلیسی جا به جا شویم) سپس عملگر مساوی (=) را که در بالای کلید های حروف چ یا ج در صفحه کلید قرار دارند را درج می نماییم.

حروف SU را تایپ و لیستی از توابع که با حروف SU آغاز می شوند را مشاهده می نماییم.

بر روی fx سمت چپ تابع SUMPRODUCT دو بار کلیک چپ می نماییم.

تابع SUMPRODUCT به همراه یک پرانتز باز درج می شود.

در سلول B5 کلیک چپ و با درگ کردن به سمت سلول B12 محدوده سلول های B5 تا B12 را انتخاب می نماییم.

عملگر ضرب (*) را با استفاده از کلید های ترکیبی Shift+8 درج می نماییم.

در سلول C5 کلیک چپ و با درگ کردن به سمت سلول C12 محدوده سلول های C5 تا C12 را انتخاب می نماییم.

با استفاده از کلید های ترکیبی Shift+0 پرانتز بسته انتها را ایجاد می نماییم.

عملگر تقسیم (/) را که در صفحه کلید زیر حروف گ و ک قرار دارد درج می نماییم.

حروف SU را تایپ و لیستی از توابع که با حروف SM آغاز می شوند را مشاهده می نماییم.

بر روی تابع SUM کلیک چپ می نماییم تا انتخاب شود.

بر روی fx سمت چپ تابع SUM دو بار کلیک چپ می نماییم.

تابع SUM به همراه یک پرانتز باز درج می شود.

در سلول C5 کلیک چپ و با درگ کردن به سمت سلول C12 محدوده سلول های C5 تا C12 را انتخاب می نماییم.

پرانتز بسته انتها را با استفاده از کلید های ترکیبی Shift+0 ایجاد می نماییم.

با استفاده از کلید های ترکیبی Ctrl+Enter نتیجه را در سلول G4 مشاهده می نماییم.

میانگین وزنی با تابع SUMPRODUCT مشخص گردید.

میانگین وزنی با تابع SUMPRODUCT در اکسل ۲۰۱۶ عدد 231.5 می باشد.

یک دیدگاه درباره “محاسبه میانگین وزنی با تابع SUMPRODUCT و SUM در اکسل 2016 (Microsoft Excel 2016)

دیدگاه شما چیست؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

آشنایی با نرم افزار اکسل

آشنایی با نرم افزار اکسل

شاخه: سطح: نوع دوره: متنی
سطرها و ستون ها در اکسل

سطرها و ستون ها در اکسل

شاخه: سطح: نوع دوره: متنی
توابع اکسل

توابع اکسل

شاخه: سطح: نوع دوره: متنی