محاسبه سه فروش کمترین با توابع AVERAGE و SMALL در اکسل 2016 (Microsoft Excel 2016)

آموزش رایگان محاسبه سه فروش کمترین با تابع AVERAGE

هدف: در این مثال رایگان آموزشی توابع اکسل ۲۰۱۶ به محاسبه میانگین سه فروش کمترین با استفاده از تابع AVERAGE می پردازیم.

در سلول H4 کلیک چپ می نماییم.

زبان سیستم را در حالت انگلیسی قرار داده (با استفاده از کلید های ترکیبی ALT+SHIFT می توانیم بین زبان فارسی و انگلیسی جا به جا شویم) سپس عملگر مساوی (=) را که در بالای کلید های حروف چ یا ج در صفحه کلید قرار دارند را درج می نماییم.

حروف AV را تایپ و لیستی از توابع که با حروف AV آغاز می شوند را مشاهده می نماییم.

.

بر روی تابع AVERAGE کلیک چپ می نماییم تا انتخاب شود.

بر روی fx سمت چپ تابع AVERAGE دو بار کلیک چپ می نماییم.

تابع AVERAGE به همراه یک پرانتز باز درج می شود.

حروف SM را تایپ و لیستی از توابع که با حروف SM آغاز می شوند را مشاهده می نماییم.

بر روی fx سمت چپ تابع SMALL دو بار کلیک چپ می نماییم.

تابع SMALL به همراه یک پرانتز باز درج می شود.

پرانتز باز را با استفاده از کلید های ترکیبی Shift+9 ایجاد می نماییم.

در سلول C5 کلیک چپ و با درگ کردن به سمت سلول C12 محدوده سلول های C5 تا C12 را انتخاب می نماییم.

پرانتز بسته را با استفاده از کلید های ترکیبی Shift+0 ایجاد می نماییم.

با استفاده از کلید کاما (,) کلید حرف واو که در پایین حروف م و ن صفحه کلید قرار دارد یک ویرگول ایجاد می نماییم.

با استفاده از کلید های ترکیبی ج+Shift یک کروشه باز می کنیم.

عدد 1 را درج می نماییم.

با استفاده از کلید کاما (,) کلید حرف واو که در پایین حروف م و ن صفحه کلید قرار دارد یک ویرگول ایجاد می نماییم.

عدد 2 را درج می نماییم.

با استفاده از کلید کاما (,) کلید حرف واو که در پایین حروف م و ن صفحه کلید قرار دارد یک ویرگول ایجاد می نماییم.

عدد 3 زا درج می نماییم.

با استفاده از کلید های ترکیبی چ+Shift کروشه را می بندیم.

پرانتز بسته را با استفاده از کلید های ترکیبی Shift+0 ایجاد می نماییم.

پرانتز بسته انتها را با استفاده از کلید های ترکیبی Shift+0 ایجاد می نماییم.

با استفاده از کلید های ترکیبی Ctrl+Enter نتیجه را در سلول H4 مشاهده می نماییم.

میانگین سه فروش کمترین با تابع AVERAGE مشخص گردید.

میانگین سه فروش کمترین با تابع AVERAGE در اکسل ۲۰۱۶ عدد 100 می باشد.

دیدگاه شما چیست؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

آشنایی با نرم افزار اکسل

آشنایی با نرم افزار اکسل

شاخه: سطح: نوع دوره: متنی
سطرها و ستون ها در اکسل

سطرها و ستون ها در اکسل

شاخه: سطح: نوع دوره: متنی
توابع اکسل

توابع اکسل

شاخه: سطح: نوع دوره: متنی