مثال گام به گام با توابع AVERAGE و OFFSET و MIN در اکسل 2016 (Microsoft Excel 2016)

آموزش رایگان محاسبه میانگین پنج فروش آخر در جدول با تابع AVERAGE زمانی که کمتر از پنج متغیر داشته باشیم.

هدف: در این مثال رایگان آموزشی توابع اکسل ۲۰۱۶ به محاسبه میانگین پنج فروش آخر در جدول با استفاده از تابع AVERAGE زمانی که کمتر از پنج متغیر داشته باشیم. می پردازیم.

در سلول G5 کلیک چپ می نماییم.

زبان سیستم را در حالت انگلیسی قرار داده (با استفاده از کلید های ترکیبی ALT+SHIFT می توانیم بین زبان فارسی و انگلیسی جا به جا شویم) سپس عملگر مساوی (=) را که در بالای کلید های حروف چ یا ج در صفحه کلید قرار دارند را درج می نماییم.

حروف AV را تایپ و لیستی از توابع که با حروف AV آغاز می شوند را مشاهده می نماییم.

بر روی تابع AVERAGE کلیک چپ می نماییم تا انتخاب شود.

بر روی fx سمت چپ تابع AVERAGE دو بار کلیک چپ می نماییم.

تابع AVERAGE به همراه یک پرانتز باز درج می شود.

حروف OF را تایپ و لیستی از توابع که با حروف OF آغاز می شوند را مشاهده می نماییم.

بر روی fx سمت چپ تابع OFFSET دو بار کلیک چپ می نماییم.

تابع OFFSET به همراه یک پرانتز باز درج می شود.

در سلول C5 کلیک چپ می نماییم.

با استفاده از کلید کاما (,) کلید حرف واو که در پایین حروف م و ن صفحه کلید قرار دارد یک ویرگول ایجاد می نماییم.

عدد ۰ را درج می نماییم با استفاده از کلید کاما (,) کلید حرف واو که در پایین حروف م و ن صفحه کلید قرار دارد یک ویرگول ایجاد می نماییم.

حروف CO را تایپ و لیستی از توابع که با حروف CO آغاز می شوند را مشاهده می نماییم.

بر روی تابع COUNT کلیک چپ می نماییم تا انتخاب شود.

بر روی fx سمت چپ تابع COUNT دو بار کلیک چپ می نماییم.

تابع COUNT به همراه یک پرانتز باز درج می شود.

در سلول C5 کلیک چپ و با درگ کردن به سمت سلول F5 محدوده سلول های C5 تا F5 را انتخاب می نماییم.

پرانتز بسته انتها را با استفاده از کلید های ترکیبی Shift+0 ایجاد می نماییم.

علامت عملگر منفی را درج می نماییم.

حروف MI را تایپ و لیستی از توابع که با حروف MI آغاز می شوند را مشاهده می نماییم.

بر روی fx سمت چپ تابع MIN دو بار کلیک چپ می نماییم.

تابع MIN به همراه یک پرانتز باز درج می شود.

عدد ۵ را درج می نماییم با استفاده از کلید کاما (,) کلید حرف واو که در پایین حروف م و ن صفحه کلید قرار دارد یک ویرگول ایجاد می نماییم.

حروف COU را تایپ و لیستی از توابع که با حروف COU آغاز می شوند را مشاهده می نماییم.

بر روی fx سمت چپ تابع COUNT دو بار کلیک چپ می نماییم.

تابع COUNT به همراه یک پرانتز باز درج می شود.

در سلول C5 کلیک چپ و با درگ کردن به سمت سلول F5 محدوده سلول های C5 تا F5 را انتخاب می نماییم.

پرانتز های بسته انتها را با استفاده از کلید های ترکیبی Shift+0 ایجاد می نماییم.

با استفاده از کلید کاما (,) کلید حرف واو که در پایین حروف م و ن صفحه کلید قرار دارد یک ویرگول ایجاد می نماییم.

عدد ۱ را درج می نماییم با استفاده از کلید کاما (,) کلید حرف واو که در پایین حروف م و ن صفحه کلید قرار دارد یک ویرگول ایجاد می نماییم.

حروف MI را تایپ و لیستی از توابع که با حروف MI آغاز می شوند را مشاهده می نماییم.

بر روی fx سمت چپ تابع MIN دو بار کلیک چپ می نماییم.

تابع MIN به همراه یک پرانتز باز درج می شود.

عدد ۵ را درج می نماییم با استفاده از کلید کاما (,) کلید حرف واو که در پایین حروف م و ن صفحه کلید قرار دارد یک ویرگول ایجاد می نماییم.

حروف COU را تایپ و لیستی از توابع که با حروف COU آغاز می شوند را مشاهده می نماییم.

بر روی fx سمت چپ تابع COUNT دو بار کلیک چپ می نماییم.

تابع COUNT به همراه یک پرانتز باز درج می شود.

در سلول C5 کلیک چپ و با درگ کردن به سمت سلول F5 محدوده سلول های C5 تا F5 را انتخاب می نماییم.

پرانتز های بسته انتها را با استفاده از کلید های ترکیبی Shift+0 ایجاد می نماییم.

با استفاده از کلید های ترکیبی Ctrl+Shift+Enter نتیجه را در سلول G5 مشاهده می نماییم.

میانگین پنج فروش آخر در جدول با تابع AVERAGE در اکسل ۲۰۱۶، عدد ۱۰۰۰ می باشد.

بر روی مربع سبز رنگ کوچک در سمت چپ، پایین سلول جی ۵ کلیک چپ می کنیم.

با درگ کردن به سمت سلول J10 محدوده سلول های J5:J10 را انتخاب می کنیم.

میانگین پنج فروش آخر در جدول با تابع AVERAGE مشخص گردید.

نتیجه را در سلول G5 تا G10 مشاهده می کنیم.

دیدگاه شما چیست؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

آشنایی با نرم افزار اکسل

آشنایی با نرم افزار اکسل

شاخه: سطح: نوع دوره: متنی
سطرها و ستون ها در اکسل

سطرها و ستون ها در اکسل

شاخه: سطح: نوع دوره: متنی
توابع اکسل

توابع اکسل

شاخه: سطح: نوع دوره: متنی