مثال کاربردی توابع AVERAGE و OFFSET و COUNT در اکسل 2016 (Microsoft Excel 2016)

آموزش رایگان محاسبه میانگین پنج فروش آخر با تابع AVERAGE

هدف: در این مثال رایگان آموزشی توابع اکسل ۲۰۱۶ به محاسبه میانگین پنج فروش آخر با استفاده از تابع AVERAGE می پردازیم.

در سلول E5 کلیک چپ می نماییم.

زبان سیستم را در حالت انگلیسی قرار داده (با استفاده از کلید های ترکیبی ALT+SHIFT می توانیم بین زبان فارسی و انگلیسی جا به جا شویم) سپس عملگر مساوی (=) را که در بالای کلید های حروف چ یا ج در صفحه کلید قرار دارند را درج می نماییم.

حروف AV را تایپ و لیستی از توابع که با حروف AV آغاز می شوند را مشاهده می نماییم.

بر روی تابع AVERAGE کلیک چپ می نماییم تا انتخاب شود.

بر روی fx سمت چپ تابع AVERAGE دو بار کلیک چپ می نماییم.

تابع AVERAGE به همراه یک پرانتز باز درج می شود.

حروف OF را تایپ و لیستی از توابع که با حروف OF آغاز می شوند را مشاهده می نماییم.

بر روی fx سمت چپ تابع OFFSET دو بار کلیک چپ می نماییم.

تابع OFFSET به همراه یک پرانتز باز درج می شود.

سپس بر روی سلول D4 کلیک چپ می نماییم.

حروف CO را تایپ و لیستی از توابع که با حروف CO آغاز می شوند را مشاهده می نماییم.

بر روی تابع COUNT کلیک چپ می نماییم تا انتخاب شود.

بر روی fx سمت چپ تابع COUNT دو بار کلیک چپ می نماییم.

تابع COUNT به همراه یک پرانتز باز درج می شود.

روی ستون D کلیک چپ می کنیم.

پرانتز بسته را با استفاده از کلیدهای ترکیبی SHIFT+0 ایجاد می نماییم.

با استفاده از کلید کاما (,) کلید حرف واو که در پایین حروف م و ن صفحه کلید قرار دارد یک ویرگول ایجاد می نماییم.

عدد ۰ را درج می نماییم.

با استفاده از کلید کاما (,) کلید حرف واو که در پایین حروف م و ن صفحه کلید قرار دارد یک ویرگول ایجاد می نماییم.

عدد 5- را درج می نماییم.

پرانتز بسته را با استفاده از کلیدهای ترکیبی SHIFT+0 ایجاد می نماییم.

پرانتز بسته را با استفاده از کلیدهای ترکیبی SHIFT+0 ایجاد می نماییم.

با استفاده از کلید های ترکیبی Ctrl +Enter نتیجه را در سلول G5 مشاهده می نماییم.

میانگین پنج فروش آخر با تابع AVERAGE مشخص گردید.

میانگین پنج فروش آخر با تابع AVERAGE در اکسل ۲۰۱۶، عدد ۱۰۰۰ می باشد.

دیدگاه شما چیست؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

آشنایی با نرم افزار اکسل

آشنایی با نرم افزار اکسل

شاخه: سطح: نوع دوره: متنی
سطرها و ستون ها در اکسل

سطرها و ستون ها در اکسل

شاخه: سطح: نوع دوره: متنی
توابع اکسل

توابع اکسل

شاخه: سطح: نوع دوره: متنی