کاربرد تابع AVERAGEIFS در اکسل 2016 (Microsoft Excel 2016)

آموزش رایگان میانگین فروش کد ۱۰۰۰ در ماه JAN با تابع AVERAGEIFS

هدف: در این مثال رایگان آموزشی توابع اکسل ۲۰۱۶ به میانگین فروش کد ۱۰۰۰ در ماه JAN با استفاده از تابع AVERAGEIFS می پردازیم.

در سلول G5 کلیک چپ می نماییم.

زبان سیستم را در حالت انگلیسی قرار داده(با استفاده از کلید های ترکیبی ALT+SHIFT می توانیم بین زبان فارسی و انگلیسی جا به جا شویم) سپس عملگر مساوی (=) را که در بالای کلید های حروف چ یا ج در صفحه کلید قرار می باشد را درج می نماییم.

حروف AV را تایپ تا لیستی از توابع که با حروف AV آغاز می شوند را مشاهده نماییم.

بر روی تابع AVERAGEIFS کلیک چپ تا انتخاب شود.

بر روی fx سمت چپ تابع AVERAGEIFS دابل کلیک کنید.

تابع AVERAGEIFS به همراه یک پرانتز باز درج می شود.

آرگومان اول تابع average_range می باشد (می بایست سلول ها یا محدوده های شامل عدد را انتخاب نماییم).بر روی سلول D5 کلیک چپ کرده و تا سلول D11 درگ می نماییم.

با استفاده از کلید کاما (,) کلید حرف واو که در پایین حروف م و ن صفحه کلید قرار دارد یک ویرگول ایجاد می نماییم.

آرگومان دوم تابع criteria_range1 می باشد(می بایست محدوده شرط اول را انتخاب نماییم).در سلول C5 کلیک چپ کرده و تا سلول C11 درگ می نماییم.

با استفاده از کلید کاما (,) کلید حرف واو که در پایین حروف م و ن صفحه کلید قرار دارد یک ویرگول ایجاد می نماییم.

علامت کوتیشن (“) را با استفاده از کلید های ترکیبی Shift+’ که در پایین کلید های حروف چ و ج در صفحه کلید قرار دارد را درج می نماییم.

عملگر بزرگتر (>) را با استفاده از کلید های ترکیبی Shift+> که در پایین کلید های حروف ک و م در صفحه کلید قرار دارد را درج می نماییم. سپس عملگر مساوی (=) که در بالای کلید های حروف چ و ج در صفحه کلید قرار دارد را درج می نماییم.

علامت کوتیشن (“) را با استفاده از کلید های ترکیبی Shift+’ که در پایین کلید های حروف چ و ج در صفحه کلید قرار دارد را درج می نماییم.

با استفاده از کلید های ترکیبی (Shift+7) عملگر الحاق یا امپرسند (&) را که در بالای حروف ع و غ می باشد را درج می نماییم.

در سلول F5 کلیک چپ می نماییم.

با استفاده از کلید کاما (,) کلید حرف واو که در پایین حروف م و ن صفحه کلید قرار دارد یک ویرگول ایجاد می نماییم.

آرگومان دوم تابع criteria_range2 می باشد(می بایست محدوده شرط اول را انتخاب نماییم).در سلول C5 کلیک چپ کرده و تا سلول C11 درگ می نماییم.

با استفاده از کلید کاما (,) کلید حرف واو که در پایین حروف م و ن صفحه کلید قرار دارد یک ویرگول ایجاد می نماییم.

علامت کوتیشن (“) را با استفاده از کلید های ترکیبی Shift+’ که در پایین کلید های حروف چ و ج در صفحه کلید قرار دارد را درج می نماییم.

عملگر بزرگتر (>) را با استفاده از کلید های ترکیبی Shift+> که در پایین کلید های حروف ک و م در صفحه کلید قرار دارد را درج می نماییم

علامت عملگر مساوی (=) که در بالای کلید های حروف چ و ج در صفحه کلید قرار دارد را درج می نماییم.

علامت کوتیشن (“) را با استفاده از کلید های ترکیبی Shift+’ که در پایین کلید های حروف چ و ج در صفحه کلید قرار دارد را درج می نماییم.

با استفاده از کلید های ترکیبی (Shift+7) عملگر الحاق یا امپرسند (&) را که در بالای حروف ع و غ می باشد را درج می نماییم.

حروف MO را تایپ می نماییم تا لیستی از توابع که با حروف MO شروع می شود مشاهده نماییم.

تابع EOMONTH به همراه یک پرانتز باز ایجاد می گردد.

در سلول F5 کلیک چپ می نماییم.

با استفاده از کلید کاما (,) کلید حرف واو که در پایین حروف م و ن صفحه کلید قرار دارد یک ویرگول ایجاد می نماییم.

عدد 0 را درج می نماییم.

پرانتز بسته را با استفاده از کلیدهای ترکیبی SHIFT+0 ایجاد می نماییم.

با استفاده از کلید کاما (,) کلید حرف واو که در پایین حروف م و ن صفحه کلید قرار دارد یک ویرگول ایجاد می نماییم.

در سلول B5 کلیک کرده و تا سلول B11 درگ می نماییم.

با استفاده از کلید کاما (,) کلید حرف واو که در پایین حروف م و ن صفحه کلید قرار دارد یک ویرگول ایجاد می نماییم.

در سلول B5 کلیک چپ می نماییم.

پرانتز بسته را با استفاده از کلیدهای ترکیبی SHIFT+0 ایجاد می نماییم.

با استفاده از کلیدهای ترکیبی (Ctrl+Enter) در سلول G5 نتیجه را مشاهده می نماییم.

آموزش رایگان محاسبه میانگین فروش کد ۱۰۰۰ در ماه JAN با تابع AVERAGEIFS مشخص گردید.

نتیجه: آموزش رایگان محاسبه میانگین فروش کد ۱۰۰۰ در ماه JAN با تابع AVERAGEIFS در اکسل ۲۰۱۶ عدد ۲۰۰۰ می باشد.

دیدگاه شما چیست؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

آشنایی با نرم افزار اکسل

آشنایی با نرم افزار اکسل

شاخه: سطح: نوع دوره: متنی
سطرها و ستون ها در اکسل

سطرها و ستون ها در اکسل

شاخه: سطح: نوع دوره: متنی
توابع اکسل

توابع اکسل

شاخه: سطح: نوع دوره: متنی