تعیین مقدار بیشترین دو محدوده با تابع MAX در اکسل 2016 (Microsoft Excel 2016)

آموزش رایگان تعیین بیشترین مقدار فروش بهار و تابستان با تابع MAX

هدف: در این مثال رایگان آموزشی توابع اکسل ۲۰۱۶ به تعیین بیشترین مقدار فروش بهار و تابستان با استفاده از تابع MAX می پردازیم.

در سلول G5 کلیک چپ کرده می نماییم.

زبان سیستم را در حالت انگلیسی قرار داده (با استفاده از کلیدهای ترکیبی ALT+SHIFT می توانیم بین زبان فارسی و انگلیسی جابه جا شویم) سپس عملگر مساوی (=) که در بالای کلیدهای حروف چ و ج در صفحه کلید می باشد را درج می نماییم.

حروف MA را تایپ می نماییم تا لیستی از توابعی که با حروف MA شروع می شوند را مشاهده نماییم.

بر روی تابع MAXکلیک چپ تا انتخاب شود.

بر روی fx سمت چپ تابع MAXدو بار کلیک چپ می نماییم.

تابع MAX به همراه یک پرانتز باز درج می شود.

آرگومان اول تابع number1 می باشد (می بایست محدوده اول را برای تعیین بیشترین مقدار وارد نماییم) بر روی سلول C5 کلیک چپ و با درگ کردن به سمت سلول D15، محدوده سلول های C5:D15 را انتخاب می نماییم.

پرانتز بسته را با استفاده از کلید های ترکیبی Shift+0 ایجاد می نماییم.

با استفاده از کلید های ترکیبی Ctrl+Enter نتیجه را در سلول G5 مشاهده می نماییم.

حاصل بیشترین مقدار فروش بهار و تابستان با تابع MAX مشخص گردید.

نتیجه: بیشترین مقدار فروش بهار و تابستان با تابع MAX در اکسل ۲۰۱۶، عدد ۳۶۰۰ می باشد.

دیدگاه شما چیست؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

آشنایی با نرم افزار اکسل

آشنایی با نرم افزار اکسل

شاخه: سطح: نوع دوره: متنی
سطرها و ستون ها در اکسل

سطرها و ستون ها در اکسل

شاخه: سطح: نوع دوره: متنی
توابع اکسل

توابع اکسل

شاخه: سطح: نوع دوره: متنی