تعیین کمترین ضریب فروش با تابع MINA مینیمم ای و در نظر گرفتن FALSE با عدد صفر در اکسل 2016 (Microsoft Excel 2016)

آموزش رایگان تعیین کمترین ضریب فروش با تابع MINA

هدف: در این مثال رایگان آموزشی توابع اکسل ۲۰۱۶ به تعیین کمترین ضریب فروش با استفاده از تابع MINA می پردازیم.

در سلول G5 کلیک چپ می نماییم.

زبان سیستم را در حالت انگلیسی قرار داده (با استفاده از کلیدهای ترکیبی ALT+SHIFT می توانیم بین زبان فارسی و انگلیسی جابه جا شویم) سپس عملگر مساوی (=) که در بالای کلیدهای حروف چ و ج در صفحه کلید می باشد را درج می نماییم.

حروف MI را تایپ می نماییم تا لیستی از توابعی که با حروف MI شروع می شوند را مشاهده نماییم.

بر روی تابع MINA کلیک چپ تا انتخاب شود.

بر روی fx سمت چپ تابع MINA دو بار کلیک چپ می نماییم.

تابع MINA به همراه یک پرانتز باز درج می شود.

آرگومان اول تابع value1 می باشد (می بایست محدوده اول را برای تعیین کمترین مقدار وارد نماییم) در سلول D5 کلیک چپ و با درگ به سمت سلول D15، محدوده سلول های D5:D15 را انتخاب می نماییم.

پرانتز بسته را با استفاده از کلید های ترکیبی Shift+0 ایجاد می نماییم.

با استفاده از کلید های ترکیبی Ctrl+Enter نتیجه را در سلول G5 مشاهده می نماییم.

حاصل کمترین ضریب فروش با تابع MINA مشخص گردید.

نتیجه: کمترین ضریب فروش با تابع MINA در اکسل ۲۰۱۶، عدد ۰ می باشد زیرا عبارت FALSE در سلول D8 بیانگر عدد ۰ است.

آموزش رایگان تعیین کمترین ضریب فروش با تابع MINA

هدف: در این مثال رایگان آموزشی توابع اکسل ۲۰۱۶ به تعیین کمترین ضریب فروش با استفاده از تابع MINA می پردازیم.

در سلول G5 کلیک چپ می نماییم.

زبان سیستم را در حالت انگلیسی قرار داده (با استفاده از کلیدهای ترکیبی ALT+SHIFT می توانیم بین زبان فارسی و انگلیسی جابه جا شویم) سپس عملگر مساوی (=) که در بالای کلیدهای حروف چ و ج در صفحه کلید می باشد را درج می نماییم.

حروف MI را تایپ می نماییم تا لیستی از توابعی که با حروف MI شروع می شوند را مشاهده نماییم.

بر روی تابع MINA کلیک چپ تا انتخاب شود.

بر روی fx سمت چپ تابع MINA دو بار کلیک چپ می نماییم.

تابع MINA به همراه یک پرانتز باز درج می شود.

آرگومان اول تابع value1 می باشد (می بایست محدوده اول را برای تعیین کمترین مقدار وارد نماییم) در سلول D5 کلیک چپ و با درگ به سمت سلول D15، محدوده سلول های D5:D15 را انتخاب می نماییم.

پرانتز بسته را با استفاده از کلید های ترکیبی Shift+0 ایجاد می نماییم.

با استفاده از کلید های ترکیبی Ctrl+Enter نتیجه را در سلول G5 مشاهده می نماییم.

حاصل کمترین ضریب فروش با تابع MINA مشخص گردید.

نتیجه: کمترین ضریب فروش با تابع MINA در اکسل ۲۰۱۶، عدد ۰ می باشد زیرا عبارت FALSE در سلول D8 بیانگر عدد ۰ است.

دیدگاه شما چیست؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

آشنایی با نرم افزار اکسل

آشنایی با نرم افزار اکسل

شاخه: سطح: نوع دوره: متنی
سطرها و ستون ها در اکسل

سطرها و ستون ها در اکسل

شاخه: سطح: نوع دوره: متنی
توابع اکسل

توابع اکسل

شاخه: سطح: نوع دوره: متنی