تعیین بیشترین ضریب فروش با تابع MAXA ماکزیمم ای و در نظر گرفتن TRUE با عدد یک در اکسل 2016 (Microsoft Excel 2016)

آموزش رایگان تعیین بیشترین ضریب فروش با تابع MAXA

هدف: در این مثال رایگان آموزشی توابع اکسل ۲۰۱۶، به تعیین بیشترین ضریب فروش با استفاده از تابع MAXA می پردازیم.

در سلول G5 کلیک چپ می نماییم.

زبان سیستم را در حالت انگلیسی قرار داده (با استفاده از کلیدهای ترکیبی ALT+SHIFT می توانیم بین زبان فارسی و انگلیسی جابه جا شویم) سپس عملگر مساوی (=) که در بالای کلیدهای حروف چ و ج در صفحه کلید می باشد را درج می نماییم.

حروف MA را تایپ می نماییم تا لیستی از توابعی که با حروف MA شروع می شوند را مشاهده نماییم.

بر روی تابع MAXA کلیک چپ تا انتخاب شود.

بر روی fx سمت چپ تابع MAXA دو بار کلیک چپ می نماییم.

تابع MAXA به همراه یک پرانتز باز درج می شود.

آرگومان اول تابع value1 می باشد (می بایست محدوده اول را برای تعیین بیشترین مقدار وارد نماییم) پس با کلیک چپ بر روی سلول D5 و درگ کردن به سمت سلول D15، محدوده سلول های D5:D15 را انتخاب می نماییم.

پرانتز بسته را با استفاده از کلید های ترکیبی Shift+0 ایجاد می نماییم.

با استفاده از کلید های ترکیبی Ctrl+Enter نتیجه را در سلول G5 مشاهده می نماییم.

بیشترین ضریب فروش با تابع MAXA مشخص گردید.

نتیجه: بیشترین ضریب فروش با تابع MAXA در اکسل ۲۰۱۶ عدد ۱ می باشد زیرا عبارت TRUE در سلول D8 بیانگر عدد ۱ است.

دیدگاه شما چیست؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

آشنایی با نرم افزار اکسل

آشنایی با نرم افزار اکسل

شاخه: سطح: نوع دوره: متنی
سطرها و ستون ها در اکسل

سطرها و ستون ها در اکسل

شاخه: سطح: نوع دوره: متنی
توابع اکسل

توابع اکسل

شاخه: سطح: نوع دوره: متنی