محاسبه مقدار بیشترین و حداکثر دو محدوده با تابع MAX ماکزیمم و استفاده از دو آرگوماندر اکسل 2016 (Microsoft Excel 2016)

آموزش رایگان تعیین بیشترین مقدار فروش بهار و تابستان با تابع MAX

هدف: در این مثال رایگان آموزشی توابع اکسل ۲۰۱۶ به تعیین بیشترین مقدار فروش بهار و تابستان با استفاده از تابع MAX می پردازیم.

در سلول G5 کلیک چپ می نماییم.

زبان سیستم را در حالت انگلیسی قرار داده (با استفاده از کلیدهای ترکیبی ALT+SHIFT می توانیم بین زبان فارسی و انگلیسی جابه جا شویم) سپس عملگر مساوی (=) که در بالای کلیدهای حروف چ و ج در صفحه کلید می باشد را درج می نماییم.

حروف MA را تایپ می کنیم تا لیستی از توابعی که با حروف MA شروع می شوند را مشاهده کنیم.

بر روی تابع MAX کلیک چپ تا انتخاب شود.

بر روی fx سمت چپ تابع MAXدو بار کلیک چپ می نماییم.

تابع MAX به همراه یک پرانتز باز درج می شود.

آرگومان اول تابع number1 می باشد (می بایست محدوده اول را برای تعیین بیشترین مقدار وارد کنیم) با کلیک چپ بر روی سلول C5 و درگ کردن به سمت سلول C15، محدوده سلول های C5:C15 را انتخاب می کنیم.

با استفاده از کلید کاما (,) کلید حرف واو که در پایین حروف م و ن صفحه کلید قرار دارد یک ویرگول ایجاد می نماییم.

با کلیک چپ بر روی سلول D5 و درگ کردن به سمت سلول D15، محدوده سلول های D5:D15 را انتخاب می کنیم.

پرانتز بسته را با استفاده از کلید های ترکیبی Shift+0 ایجاد می نماییم.

با استفاده از کلید های ترکیبی Ctrl+Enter نتیجه را در سلول G5 مشاهده می کنیم.

بیشترین مقدار فروش بهار و تابستان با تابع MAX مشخص گردید.

نتیجه: بیشترین مقدار فروش بهار و تابستان با تابع MAX در اکسل، عدد ۴۰۰۰ می باشد.

دیدگاه شما چیست؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

آشنایی با نرم افزار اکسل

آشنایی با نرم افزار اکسل

شاخه: سطح: نوع دوره: متنی
سطرها و ستون ها در اکسل

سطرها و ستون ها در اکسل

شاخه: سطح: نوع دوره: متنی
توابع اکسل

توابع اکسل

شاخه: سطح: نوع دوره: متنی