محاسبه مقدار کمترین و حداقل دو محدوده با تابع MIN مینیمم و استفاده از دو آرگوماندر اکسل 2016 (Microsoft Excel 2016)

آموزش رایگان تعیین کمترین مقدار فروش بهار و تابستان با تابع MIN

هدف: در این مثال رایگان آموزشی توابع اکسل ۲۰۱۶ به تعیین کمترین مقدار فروش بهار و تابستان با استفاده از تابع MIN می پردازیم.

در سلول G5 کلیک چپ می نماییم.

زبان سیستم را در حالت انگلیسی قرار داده (با استفاده از کلیدهای ترکیبی ALT+SHIFT می توانیم بین زبان فارسی و انگلیسی جابه جا شویم) سپس عملگر مساوی (=) که در بالای کلیدهای حروف چ و ج در صفحه کلید می باشد را درج می نماییم.

حروف MI را تایپ می نماییم تا لیستی از توابعی که با حروف MI شروع می شوند را مشاهده نماییم.

C:\Users\ali\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\512.jpg

بر روی تابع MIN کلیک چپ تا انتخاب شود.

بر روی fx سمت چپ تابع MIN دو بار کلیک چپ می نماییم.

تابع MIN به همراه یک پرانتز باز درج می شود.

آرگومان اول تابع number1 می باشد (می بایست محدوده اول را برای تعیین کمترین مقدار وارد نماییم) با کلیک چپ بر روی سلول C5 و درگ کردن به سمت سلول C15، محدوده سلول های C5:C15 را انتخاب می نماییم.

با استفاده از کلید کاما (,) کلید حرف واو که در پایین حروف م و ن صفحه کلید قرار دارد یک ویرگول ایجاد می نماییم.

با کلیک بر روی سلول D5 و درگ کردن به سمت سلول D15، محدوده سلول های D5:D15 را انتخاب می نماییم.

پرانتز بسته را با استفاده از کلید های ترکیبی Shift+0 ایجاد می نماییم.

با استفاده از کلید های ترکیبی Ctrl+Enter نتیجه را در سلول G5 مشاهده می نماییم.

کمترین مقدار فروش بهار و تابستان با تابع MIN مشخص گردید.

نتیجه: کمترین مقدار فروش بهار و تابستان با تابع MIN در اکسل ۲۰۱۶، عدد ۶۰۰ می باشد.

دیدگاه شما چیست؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

آشنایی با نرم افزار اکسل

آشنایی با نرم افزار اکسل

شاخه: سطح: نوع دوره: متنی
سطرها و ستون ها در اکسل

سطرها و ستون ها در اکسل

شاخه: سطح: نوع دوره: متنی
توابع اکسل

توابع اکسل

شاخه: سطح: نوع دوره: متنی