اثر آرایه ای در تعیین دومین فروش بیشتر با تابع لارج در اکسل 2016 (Microsoft Excel 2016)

تعیین دومین فروش بیشتر کد ۱۰۰۰ با تابع LARGE

هدف: در این مثال رایگان آموزشی توابع اکسل ۲۰۱۶ به تعیین دومین فروش بیشتر کد ۱۰۰۰ با استفاده از تابع LARGE می پردازیم.

زبان سیستم را در حالت انگلیسی قرار داده (با استفاده از کلیدهای ترکیبی ALT+SHIFT می توانیم بین زبان فارسی و انگلیسی جابه جا شویم) سپس عملگر مساوی (=) که در بالای کلیدهای حروف چ و ج در صفحه کلید می باشد را درج می نماییم.

حروف LA را تایپ می نماییم تا لیستی از توابعی که با حروف LA شروع می شوند را مشاهده نماییم.

بر روی fx سمت چپ تابع LARGE دو بار کلیک چپ می نماییم.

تابع LARGE به همراه یک پرانتز باز درج می شود.

آرگومان اول تابع array می باشد (می بایست سلول ها یا محدوده های شامل عدد را انتخاب نماییم) حروف IF را تایپ تا لیستی از توابع که با حروف IF آغاز می شوند را مشاهده نماییم.

بر روی fx سمت چپ تابع IF دو بار کلیک چپ می نماییم.

تابع IF به همراه یک پرانتز باز درج می شود.

آرگومان اول تابع logical_test می باشد (می بایست سلول ها یا محدوده های شامل شرط را انتخاب نماییم) در سلول B5 کلیک چپ و با درگ کردن به سمت سلول B15 محدوده سلول های B5 تا B15 را انتخاب می نماییم.

عملگر مساوی (=) را که بالای حروف چ یا ج صفحه کلید قرار دارد درج می نماییم.

در سلول E5 کلیک چپ می نماییم.

با استفاده از کلید کاما (,) کلید حرف واو که در پایین حروف م و ن صفحه کلید قرار دارد یک ویرگول ایجاد می نماییم.

آرگومان اول تابع value_if_true می باشد (می بایست سلول ها یا محدوده های شامل شرط را انتخاب نماییم) در سلول C5 کلیک چپ و با درگ کردن به سمت سلول C15 محدوده سلول های C5 تا C15 را انتخاب می نماییم.

پرانتز بسته را با استفاده از کلید های ترکیبی Shift+0 ایجاد می نماییم.

با استفاده از کلید کاما (,) کلید حرف واو که در پایین حروف م و ن صفحه کلید قرار دارد یک ویرگول ایجاد می نماییم.

عدد ۲ را درج می نماییم.

پرانتز بسته را با استفاده از کلید های ترکیبی Shift+0 ایجاد می نماییم.

با استفاده از کلید های ترکیبی Ctrl+ Enter نتیجه را در سلول G5 مشاهده می نماییم.

دومین فروش بیشتر کد ۱۰۰0 با تابع LARGE مشخص گردید.

نتیجه: دومین فروش بیشتر کد ۱۰۰۰ با تابع LARGE عدد 7۵ می باشد.

دیدگاه شما چیست؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

آشنایی با نرم افزار اکسل

آشنایی با نرم افزار اکسل

شاخه: سطح: نوع دوره: متنی
سطرها و ستون ها در اکسل

سطرها و ستون ها در اکسل

شاخه: سطح: نوع دوره: متنی
توابع اکسل

توابع اکسل

شاخه: سطح: نوع دوره: متنی