جایگزین نمودن (Replace) شکل دقیق یک عبارت در کاربرگ در اکسل 2016 (Excel 2016)

جایگزین نمودن (Replace) شکل دقیق یک عبارت در کاربرگ در اکسل 2016 (Excel 2016)

در این آموزش رایگان در نرم افزار اکسل 2016 پس از قرار گرفتن در کاربرگی که می خواهیم شکل دقیق یک عبارت را با عبارت دیگر جایگزین نماییم، با گزینه جایگزینی (Replace) از ابزار پیدا کردن و انتخاب کردن (Find & Select) در گروه ویرایش (Editing) از سربرگ خانه (Home) و سپس باز شدن کادر محاوره ای پیدا کردن و جایگزین کردن (Find and Replace) و مراجعه به قسمت گزینه ها (Options) و انتخاب گزینه مورد تطابق (Match case) می توانیم تنها شکل دقیق یک عبارت را با عبارتی دیگر در کاربرگ جایگزین نماییم.

در کاربرگی که می خواهیم یک عبارت را با شکل دقیق یک عبارت دیگر جایگزین نماییم (کارپوشه Amoozesh365.ir) قرار می گیریم.

بر روی سربرگ خانه (Home) کلیک می نماییم.

بر روی ابزار پیدا کردن و انتخاب کردن (Find & Select) کلیک می نماییم.

منوی مربوط به ابزار پیدا کردن و انتخاب کردن (Find & Select) برای ما باز می شود.

بر روی گزینه جایگزینی (Replace) کلیک می نماییم.

کادر محاوره ای پیدا کردن و جایگزین کردن (Find and Replace) برای ما نمایان می گردد.

در کادر چه چیز را پیدا کنم (Find what) کلمه ای که می خواهیم آن را پیدا نماییم (عبارت “آرام”) را تایپ می نماییم.

در کادر جایگزینی با (Replace with) کلمه ای که می خواهیم جایگزین متنی که آن را پیدا نمودیم شود (عبارت “مریم”) را تایپ می نماییم.

بر روی کلید گزینه ها (Options) کلیک می نماییم.

بخش مربوط به گزینه ها (Options) برای ما گشوده می شود.

چون می خواهیم اکسل فقط عبارت “آرام” را جایگزین نماییم و اکسل عباراتی مانند “ارام” را برای ما جایگزین نکند تیک گزینه مورد تطابق (Match case) را می زنیم.

علامت به تغییر پیدا می نماید.

کلید گزینه ها (Options) را می فشاریم تا بخش مربوط به آن بسته شود.

کلید بعدی را پیدا کن (Find Next) را می فشاریم.

اکسل سلولی که شامل عبارت “آرام” باشد (سلول B3) را برای ما مشخص می نماید.

برای جایگزین کردن عبارت “آرام” با عبارت “مریم” کلید جایگزینی (Replace) را می فشاریم.

اکسل عبارت “آرام” در سلول B3 را با عبارت “مریم” جایگزین می نماید.

پس از جایگزین نمودن عبارت مورد نظر خود با عبارت دیگر در درون سلول ها کلید بستن (Close) را می فشاریم.

دیدگاه شما چیست؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

آشنایی با نرم افزار اکسل

آشنایی با نرم افزار اکسل

شاخه: سطح: نوع دوره: متنی
سطرها و ستون ها در اکسل

سطرها و ستون ها در اکسل

شاخه: سطح: نوع دوره: متنی
توابع اکسل

توابع اکسل

شاخه: سطح: نوع دوره: متنی