جایگزینی (Replace) یک متن با یک متن دیگر در یک کارپوشه با کلید های ترکیبی (Ctrl + H) در اکسل 2016 (Excel 2016)

جایگزینی (Replace) یک متن با یک متن دیگر در یک کارپوشه با کلید های ترکیبی (Ctrl + H) در اکسل 2016 (Excel 2016)

در این آموزش رایگان در نرم افزار اکسل 2016 پس از قرار گرفتن در کاربرگی که می خواهیم یک متن را با یک متن دیگر درون آن جایگزین نماییم، با کلید های ترکیبی Ctrl + H از صفحه کلید و سپس باز شدن کادر محاوره ای پیدا کردن و جایگزین کردن (Find and Replace) می توانیم یک متن را در کاربرگ با یک متن دیگر جایگزین نماییم.

در کاربرگی که می خواهیم یک متن را با متن دیگری جایگزین نماییم (کارپوشه Amoozesh365.ir) قرار می گیریم.

کلید Ctrl از صفحه کلید را پایین نگه می داریم و سپس کلید حرف H که در بالای کلید حروف “د” و “ذ” قرار دارد را می فشاریم.

کادر محاوره ای پیدا کردن و جایگزین کردن (Find and Replace) برای ما نمایان می گردد.

در کادر چه چیز را پیدا کنم (Find what) کلمه ای که می خواهیم آن را پیدا نماییم (عبارت “علی”) را تایپ می نماییم.

در کادر جایگزینی با (Replace with) کلمه ای که می خواهیم جایگزین متنی که آن را پیدا نمودیم شود (عبارت “امیر”) را تایپ می نماییم.

کلید بعدی را پیدا کن (Find Next) را می فشاریم.

اکسل اولین سلولی که شامل عبارت “علی” باشد (سلول B3) را برای ما مشخص می نماید.

برای جایگزین کردن عبارت “علی” با عبارت “امیر” کلید جایگزینی (Replace) را می فشاریم.

اکسل عبارت “علی” در سلول B3 را با عبارت “امیر” جایگزین می نماید.

اکسل به صورت خودکار به سلول بعدی که شامل عبارت “علی” باشد (سلول B6) می رود.

برای جایگزین کردن عبارت “علی” با عبارت “امیر” کلید جایگزینی (Replace) را می فشاریم.

اکسل عبارت “علی” در سلول B6 را با عبارت “امیر” جایگزین می نماید.

اکسل به صورت خودکار به سلول بعدی که شامل عبارت “علی” باشد (سلول B7) می رود.

برای جایگزین کردن عبارت “علی” با عبارت “امیر” کلید جایگزینی (Replace) را می فشاریم.

اکسل عبارت “علی” در سلول B7 را با عبارت “امیر” جایگزین می نماید.

پس از پیدا کردن و جایگزین نمودن عبارت مورد نظر خود از درون سلول ها کلید بستن (Close) را می فشاریم.

دیدگاه شما چیست؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

آشنایی با نرم افزار اکسل

آشنایی با نرم افزار اکسل

شاخه: سطح: نوع دوره: متنی
سطرها و ستون ها در اکسل

سطرها و ستون ها در اکسل

شاخه: سطح: نوع دوره: متنی
توابع اکسل

توابع اکسل

شاخه: سطح: نوع دوره: متنی