پیدا کردن (Find) یک متن در کارپوشه در اکسل 2016 (Excel 2016)

پیدا کردن (Find) یک متن در کارپوشه در اکسل 2016 (Excel 2016)

در این آموزش رایگان در نرم افزار اکسل 2016 پس از قرار گرفتن در کاربرگی که می خواهیم یک متن را درون آن پیدا نماییم، با گزینه پیدا کردن (Find) از ابزار پیدا کردن و انتخاب کردن (Find & Select) در گروه ویرایش (Editing) از سربرگ خانه (Home) و سپس باز شدن کادر محاوره ای پیدا کردن و جایگزین کردن (Find and Replace) و مراجعه به قسمت گزینه ها (Options) و انتخاب گزینه کارپوشه (Workbook) از بخش در داخل (Within) می توانیم یک متن را در کارپوشه پیدا نماییم.

در کاربرگی که می خواهیم یک متن را در آن پیدا کنیم (کارپوشه Amoozesh365.ir) قرار می گیریم.

بر روی سربرگ خانه (Home) کلیک می نماییم.

بر روی ابزار پیدا کردن و انتخاب کردن (Find & Select) کلیک می نماییم.

منوی مربوط به ابزار پیدا کردن و انتخاب کردن (Find & Select) برای ما باز می شود.

بر روی گزینه پیدا کردن (Find) کلیک می نماییم.

کادر محاوره ای پیدا کردن و جایگزین کردن (Find and Replace) برای ما نمایان می گردد.

در کادر چه چیز را پیدا کنم (Find what) کلمه ای که می خواهیم آن را پیدا نماییم (عبارت “علی”) را تایپ می نماییم.

بر روی کلید گزینه ها (Options) کلیک می نماییم.

بخش مربوط به گزینه ها (Options) برای ما گشوده می شود.

بر روی فلش رو به پایین قسمت در داخل (Within) کلیک می نماییم.

منوی مربوط به قسمت در داخل (Within) برای ما گشوده می شود.

گزینه کارپوشه (Workbook) را انتخاب می نماییم.

کلید گزینه ها (Options) را می فشاریم تا بخش مربوط به آن بسته شود.

کلید بعدی را پیدا کن (Find Next) را می فشاریم.

اکسل اولین سلولی که شامل عبارت “علی” باشد (سلول B3) را برای ما مشخص می نماید.

کلید بعدی را پیدا کن (Find Next) را می فشاریم.

اکسل سلول بعدی که شامل عبارت “علی” باشد (سلول B6) را برای ما مشخص می نماید.

کلید بعدی را پیدا کن (Find Next) را می فشاریم.

اکسل سلول بعدی که شامل عبارت “علی” باشد (سلول B7) را برای ما مشخص می نماید.

پس از پیدا کردن عبارت مورد نظر خود از درون سلول ها کلید بستن (Close) را می فشاریم.

دیدگاه شما چیست؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

آشنایی با نرم افزار اکسل

آشنایی با نرم افزار اکسل

شاخه: سطح: نوع دوره: متنی
سطرها و ستون ها در اکسل

سطرها و ستون ها در اکسل

شاخه: سطح: نوع دوره: متنی
توابع اکسل

توابع اکسل

شاخه: سطح: نوع دوره: متنی