کپی موازی پاره خط در اتوکد دوبعدی (AutoCAD) با فرمان Offset با زیر‌مجموعه Multiple‌ و زیر‌مجموعه Through‌‌
از این فرمان برای ایجاد کپی‌های موازی از موضوعات ترسیمی با فاصله مشخص در هر دو طرف موضوع استفاده می‌شود. فرمان Offset روی موضوعات مختلف اثرات متفاوتی خواهد داشت. از بین تمامی موضوعات فقط خطوط هستند، که کپی آن‌ها‌ با خودشان هیچ تفاوتی ندارد، در واقع نسخه آفست (‌کپی موازی‌) شده یک پاره‌خط، پاره‌خطی موازی با آن می‌باشد.
زیر‌مجموعه Multiple‌
با استفاده از این زیر‌مجموعه می‌توان از موضوع اصلی، کپی‌های متعددی‌ را با کلیک چپ کردن‌های متوالی در سمت مورد‌ نظر تهیه کرد.
زیر‌مجموعه Through‌‌
با استفاده از این زیر‌مجموعه می‌توان از موضوع اصلی، کپی‌های متعددی را با کلیک چپ کردن‌های متوالی در سمت مورد ‌نظر تهیه کرد. در واقع در زیر‌مجموعه Through، با هر بار کلیک چپ کردن، هم سمت (Offset) و هم فاصله‌ی (Offset) را معرفی می‌کنیم.

دیدگاه شما چیست؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *