ترسیم ذوزنقه با فرمان Line خط اتوکد با دو روش خاصیت ‌ Polar Trackingو قطبی نسبی
رسم ذوزنقه با فرمان Line اتوکد دو بعدی
از این فرمان برای ترسیم پاره‌خط های مستقیم (افقی، قائم) و مورب دارای نقطه ابتدا و انتهای مشخصی استفاده می‌شود.
‌زیر‌مجموعه‌های فرمان Line
فرمان Line دارای دو زیرمجموعه به نام‌های Undo و Close می‌باشد که در داخل علامت کروشه‌ ([ ]) قرار‌ دارند. برای انتخاب و اجرای هر یک از زیر‌مجموعه‌ها، می‌بایست حرف یا حروفی از آن را که به صورت بزرگ و آبی رنگ است را در مقابل اعلان مربوطه وارد نموده و سپس کلید Enter را بفشاریم.
‌زیر‌مجموعه Undo
این زیر‌مجموعه پس از معرفی نقطه ‌اول در خط ‌فرمان ظاهر، که جهت لغو نقطه معرفی شده استفاده می‌شود.
‌کاربرد زیر‌مجموعه Undo
این زیر‌مجموعه برای لغو عملیات انجام شده می‌باشد.
‌زیر‌مجموعه Close
این زیر‌مجموعه پس از معرفی نقطه ‌سوم در خط‌ فرمان ظاهر می‌گردد.
کاربرد زیر‌مجموعه Close
خاصیت ‌Polar Tracking فرمان Line اتوکد دو بعدی
خاصیت Ortho Mode پاره‌خط مجازی را فقط در راستای افقی – عمودی مقید می‌کند، یعنی پاره‌خط مجازی در مضارب زوایای قائمه (90 درجه) مقید می‌شود. خاصیت‌Polar Tracking ، علاوه بر مقید نمودن پاره‌خط ‌مجازی در راستاهای ‌(0 ،‌90 ،‌180 و‌270) درجه، در مضارب زوایای دیگر نیز، پاره‌خط ‌مجازی را مقید می‌نماید.
روش‌های فعال یا غیر‌فعال کردن خاصیت‌Polar Tracking
روش ‌اول:‌ فشردن کلید تابعی F10‌
روش دوم: استفاده از کلید ترکیبی (CTRL+U)، نگه داشتن کلید CTRL و فشردن همزمان کلید حرف U
روش ‌سوم:‌ کلیک چپ روی آیکون ‌Polar Tracking در نوار ‌وضعیت.
نمایش آیکون Polar Tracking در نوار‌ وضعیت، در حالتی که غیرفعال می‌باشد.

دیدگاه شما چیست؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *