کم کردن یک شکل از شکل دیگر با فرمان Subtract اتوکد دوبعدی (AutoCAD)با استفاده از این فرمان می‌توان چند شکل را که به ناحیه تبدیل شده اند، از همدیگر کم کرد.
روش‌های اجرای فرمان Subtract
با فشردن کلید Esc، خط فرمان را خالی می‌کنیم.
روش‌اول: از طریق نوار‌منوی بازشوی Modify
روی نوار‌منوی بازشوی Modify کلیک چپ می‌کنیم، یک منوی آبشاری شامل لیستی از فرمان‌های ویرایشی باز می‌شود، مکان‌نما را روی فرمان Solid Editing قرار داده، یک زیر منوی دیگر باز می‌شود حال فرمان Subtract را با کلیک چپ کردن انتخاب می‌کنیم.
روش‌دوم: از طریق خط ‌فرمان (Command Line)
حروف SU را که معرف فرمان Subtract می‌باشد را در خط ‌فرمان در قسمت Type a command تایپ کرده، یک فهرست پیشنهادی شامل لیستی از فرمان‌هایی که با حروف SU شروع می‌شوند، ظاهر می‌گردد سپس کلید Enter را می‌فشاریم.
شکل مکان‌نما در فرمان Subtract
با اجرای فرمان Subtract، مکان‌نما به حالت مربع انتخاب تبدیل می‌شود.
اعلان‌های فرمان Subtract
ابتدا توسط فرمان Region موضوعات را تبدیل به ناحیه می‌کنیم. با فشردن کلید Esc، خط فرمان را خالی می‌کنیم. سپس با استفاده از یکی از روش‌های‌ دوگانه، فرمان Subtract را اجرا می‌کنیم. مکان‌نما به حالت مربع انتخاب تبدیل شده و در خط ‌فرمان اعلان زیر ظاهر می‌شود.
Command: SU
SUBTRACT
Select solids, surfaces, and regions to subtract from…
اعلان (Select objects:) به معنای (موضوعات را انتخاب کنید.) می‌باشد.
روی موضوع اول کلیک چپ می‌کنیم، در واقع موضوع اصلی را که باید یک موضوع دیگر از آن کم شود را انتخاب می‌کنیم. در خط ‌فرمان اعلان زیر ظاهر می‌شود.
Select objects: 1 found
این بدان معنی است که یک موضوع انتخاب شد. در خط ‌فرمان اعلان زیر ظاهر می‌شود.
Select objects
کلید Enter را می‌فشاریم. در خط ‌فرمان اعلان زیر ظاهر می‌شود.
Select objects:
Select solids, surfaces, and regions to subtract from…
روی موضوع دوم کلیک چپ می‌کنیم، در خط ‌فرمان اعلان زیر ظاهر می‌شود.
Select objects: 1 found
در خط ‌فرمان اعلان زیر ظاهر می‌شود.
Select objects:
در صورتی که موضوع دیگری برای انتخاب وجود نداشته باشد، کلید Enter را می‌فشاریم.
مشاهده می‌شود، موضوع دوم انتخابی از موضوع اول کم شد.

دیدگاه شما چیست؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *