حذف قسمت‌های مشترک دو دایره با فرمان Union اتوکد دوبعدی (AutoCAD)با استفاده از این فرمان می‌توان چند شکل را که به ناحیه تبدیل شده‌اند، به یک شکل واحد تبدیل کرد. بعد از اجرای فرمان، قسمت‌های مشترک اشکال حذف می‌گردد.
روش‌های اجرای فرمان Union
با فشردن کلید Esc، خط فرمان را خالی می‌کنیم.
روش‌اول: از طریق نوار‌منوی بازشوی Modify
روی نوار‌منوی بازشوی Modify کلیک چپ می‌کنیم، یک منوی آبشاری شامل لیستی از فرمان‌های ویرایشی باز می‌شود، مکان‌نما را روی فرمان Solid Editing قرار داده، یک زیر منوی دیگر باز می‌شود حال فرمان Union را با کلیک چپ کردن انتخاب می‌کنیم.
روش‌دوم: از طریق خط ‌فرمان (Command Line)
حروف UNI را که معرف فرمان Union می‌باشد را در خط ‌فرمان در قسمت Type a command تایپ کرده، یک فهرست پیشنهادی شامل لیستی از فرمان‌هایی که با حروف UNI شروع می‌شوند، ظاهر می‌گردد سپس کلید Enter را می‌فشاریم.
شکل مکان‌نما در فرمان Union
با اجرای فرمان Union، مکان‌نما به حالت مربع انتخاب تبدیل می‌شود.
اعلان‌های فرمان Union
ابتدا توسط فرمان Region موضوعات را تبدیل به ناحیه می‌کنیم. با فشردن کلید Esc، خط فرمان را خالی می‌کنیم. سپس با یکی از روش‌های‌ دوگانه، فرمان Union را اجرا می‌کنیم. مکان‌نما به حالت مربع انتخاب تبدیل شده و در خط ‌فرمان اعلان زیر ظاهر می‌شود.
Command: UNI
UNION
Select objects:
اعلان (Select objects:) به معنای (موضوعات را انتخاب کنید.) می‌باشد.
روی موضوع اول کلیک چپ می‌کنیم، در خط ‌فرمان اعلان زیر ظاهر می‌شود.
Select objects: 1 found
این بدان معنی است که یک موضوع انتخاب شد. در خط ‌فرمان اعلان زیر ظاهر می‌شود.
Select objects:
اعلان (Select objects:) به معنای (موضوعات را انتخاب کنید.) می‌باشد.
روی موضوع دوم کلیک چپ می‌کنیم در خط ‌فرمان اعلان زیر ظاهر می‌شود.
Select objects: 1 found, 2 totalاین بدان معنی است که موضوع دوم نیز انتخاب شد، در خط ‌فرمان اعلان زیر ظاهر می‌شود.
Select objects:
در صورتی که موضوع دیگری برای انتخاب وجود نداشته باشد، کلید Enter را می‌فشاریم. مشاهده می‌شود، موضوعات مشترک حذف و دو موضوع یکی شدند.

دیدگاه شما چیست؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *