کشیدگی و افزایش طول مستطیل با فرمان Stretch اتوکد دوبعدی (AutoCAD) با حفظ پیوستگی
روش‌های اجرای فرمان Stretch
با فشردن کلید Esc، خط فرمان را خالی می‌کنیم.
روش‌ اول: از طریق نوار‌ منوی بازشوی Modify
روی نوار‌منوی بازشوی Modify کلیک چپ می‌کنیم، یک منوی آبشاری شامل لیستی از فرمان‌های ویرایشی باز می‌شود. ‌روی فرمان Stretch کلیک چپ می‌کنیم.
روش ‌دوم: از طریق نوار‌ ابزار Modify
در نوار ‌ابزار Modify روی آیکون فرمان Stretch کلیک چپ می‌کنیم.
روش ‌سوم: از طریق خط ‌فرمان (Command Line)
حرف S را که معرف فرمان Stretch می‌باشد را در خط ‌فرمان در قسمت Type a command تایپ کرده، یک فهرست پیشنهادی شامل لیستی از فرمان‌هایی که با حرف S شروع می‌شوند، ظاهر می‌گردد سپس کلید Enter را می‌فشاریم.
روش ‌چهارم: از طریق نوار ‌ریبون (Ribbon)
در نوار ‌ریبون، روی سربرگ Home کلیک چپ کرده تا فعال گردد سپس در پانل Modify روی آیکون فرمان Stretch ‌کلیک چپ می‌کنیم.
شکل مکان‌نما در فرمان Stretch
با اجرای فرمان Stretch، مکان‌نما به حالت مربع انتخاب تبدیل می‌شود.
اعلان‌های فرمان Stretch
با فشردن کلید Esc، خط فرمان را خالی می‌کنیم. سپس با یکی از روش‌های‌ چهار‌گانه، فرمان Stretch را اجرا می‌کنیم. مکان‌نما به حالت مربع انتخاب تبدیل شده، و در خط ‌فرمان اعلان زیر ظاهر می‌شود.
Command: S
STRETCH
Select objects to stretch by crossing-window or crossing-polygon…
Select objects:
عبارت (Select objects to stretch by crossing-window or crossing-polygon…) به معنای (برای انتخاب موضوعات از روش‌های انتخاب Crossing-windowیا Crossing-polygon استفاده شود) می‌باشد.
اعلان (Select objects:) به معنای (موضوعات را انتخاب کنید.) می‌باشد.
این اعلان در تمامی دستورات ویرایشی که باید در آن‌ها‌ انتخاب موضوعات انجام گیرد، وجود دارد. بعد از انتخاب موضوعات، کلید Enter را می‌فشاریم. مکان‌نما به حالت بعلاوه ترسیم تبدیل شده، و در خط ‌فرمان اعلان زیر ظاهر می‌شود.
Specify base point or [Displacement/mOde] <Displacement>:
عبارت (Specify base point) به معنای (نقطه مبنا را تعیین کنید‌) می‌باشد.
بهتر است، جهت افزایش یا کاهش طول موضوعات بعد از انتخاب کردن موضوعات، از عبارت (Specify base point) استفاده شود. یعنی یک نقطه مبنا را روی موضوع مورد‌ نظر جهت افزایش یا کاهش طول موضوعات، توسط گیره‌های موضوعی انتخاب می‌کنیم.
پس از تعیین نقطه مبنا در خط ‌فرمان اعلان زیر ظاهر می‌شود.
Specify second point <use first point as displacement>:
اعلان (Specify second point) به معنای (نقطه دوم بردار جابه‌جایی را تعیین کنید ) می‌باشد.
برای تعیین نقطه دوم بردار جابه‌جایی می‌توان از روش‌های زیر استفاده نمود.
روش ‌اول: با استفاده از گیره‌های موضوعی در محل نقطه مفروض کلیک چپ کنیم.
روش ‌دوم: استفاده از روش‌های دکارتی مطلق، دکارتی نسبی، قطبی و خاصیت Ortho Mode جهت تعیین نقطه دوم بردار جابه‌جایی.

دیدگاه شما چیست؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *