کشیدگی و افزایش طول پاره خط با فرمان Stretch اتوکد دوبعدی (AutoCAD) با حفظ پیوستگی
از این فرمان برای جهت افزایش یا کاهش طول اضلاع موضوعات ترسیمی در جهتی خاص با طول و زاویه مشخص با حفظ پیوستگی با سایر قسمت‌های آن استفاده می‌شود. پیغام‌هایی که در خط ‌فرمان بعد از اجرای فرمان Stretch ظاهر می‌شود، همانند فرمان Move می‌باشد. برای اجرای فرمان Stretch می‌بایست از روش‌های انتخاب Crossing-windowیا Crossing-polygon استفاده شود. با کلیک چپ کردن روی موضوعات، فرمان Stretch تبدیل به فرمان Move می‌شود. با انتخاب تمامی گوشه‌ها یک موضوع ترسیمی، به جای افزایش یا کاهش طول اضلاع، جابه‌جایی صورت می‌پذیرد. در فرمان Stretch، جهت افزایش یا کاهش طول اضلاع یک موضوع می‌بایست گوشه‌های مرتبط با آن اضلاع فقط انتخاب شوند.
برای افزایش یا کاهش خطوط و یا کمان‌ها فقط یکی از نقاط ابتدایی یا انتهایی می‌بایست انتخاب گردد. اگر دو نقطه ابتدا و انتها با هم انتخاب شوند، به جای افزایش یا کاهش طول خطوط و کمان‌ها، جابه‌جایی صورت می‌پذیرد. برای افزایش یا کاهش طول چند ضلعی‌های، از قبیل مربع و مستطیل بهتر است کلید تابعی‌F8 را که معرف خاصیت‌Ortho Mode‌ است را فعال کنیم تا شکل هندسی موضوع بهم نریزد. امکان امتداد دادن و یا فشردن موضوعاتی از قبیل دایره‌ها و بیضی‌ها توسط فرمان Stretch وجود ندارد، زیرا ما‌هیت موضوعات هندسی از بین می‌رود.

دیدگاه شما چیست؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *