کپی موازی مستطیل پخ دار در اتوکد دوبعدی (AutoCAD) با فرمان Offset با تعیین متغیر OFFSETGAPTYPE
متغیر OFFSETGAPTYPE بدین معنی است که بعد از تهیه کپی موازی از موضوعات چند‌خطی، نحوه برخورد فرمان Offsetبا گوشه‌های چند‌خطی چگونه باشد. عبارت (OFFSETGAPTYPE=2) بدین معنی است، گوشه‌های چند‌خطی پخ دار شوند.
شکل مکان‌نما در فرمان Offset
با اجرای فرمان Offset، ابتدا مکان‌نما در مقابل اعلان فاصله آفست به حالت بعلاوه ترسیم تبدیل شده و در مقابل اعلان انتخاب موضوع، مکان‌نما به حالت مربع انتخاب تبدیل می‌شود.
اعلان‌های فرمان Offset
با فشردن کلید Esc، خط فرمان را خالی می‌کنیم. سپس با یکی از روش‌های‌ چهار‌گانه، فرمان Offset را اجرا می‌کنیم. مکان‌نما به حالت بعلاوه ترسیم تبدیل شده، و در خط ‌فرمان اعلان زیر ظاهر می‌شود.
Command: O
OFFSET
Current settings: Erase source=No Layer=Source OFFSETGAPTYPE=0
Specify offset distance or [Through/Erase/Layer] <Through>:
عبارت (Current settings) به معنای (تنظیمات جاری‌) و عبارت (Erase source=No) بدین معنی است که بعد از تهیه کپی موازی، موضوع اصلی در صفحه ‌ترسیم باقی بماند.
عبارت (Layer=Source) بدین معنی است که خصوصیات کپی موازی ایجاد شده با خصوصیات لایه‌ای که موضوع اصلی در آن است، یکی باشد.
متغیر OFFSETGAPTYPE بدین معنی است که بعد از تهیه کپی موازی از موضوعات چند‌خطی، نحوه برخورد فرمان Offsetبا گوشه‌های چند‌خطی چگونه باشد. عبارت (OFFSETGAPTYPE=0) بدین معنی است، گوشه‌های چند‌خطی بدون تغییر باقی بماند.
اعلان (Specify offset distance) به معنای (فاصله کپی موازی را تعیین کنید‌) می‌باشد.
در داخل علامت کروشه ([ ])، زیر‌مجموعه‌های Erase ,Through و Layer قرار دارد. برای تعیین فاصله کپی موازی، عدد فاصله کپی موازی را در خط ‌فرمان معرفی می‌کنیم وکلید Enter را می‌فشاریم. مکان‌نما به حالت مربع انتخاب تبدیل می‌شود، و در خط ‌فرمان اعلان زیر ظاهر می‌شود.
Select object to offset or [Exit/Undo] <Exit>:
اعلان (Select object to offset) به معنای (موضوعی که از آن می‌بایست کپی موازی تهیه گردد را انتخاب کنید) می‌باشد.
پس از انتخاب موضوع، مکان‌نما به حالت بعلاوه ترسیم تبدیل شده، و در خط ‌فرمان اعلان زیر ظاهر می‌شود.
Specify point on side to offset or [Exit/Multiple/Undo] <Exit>:
اعلان (Specify point on side to offset) به معنای (نقطه‌ای را جهت تعیین سمت کپی، در یک طرف موضوع اصلی تعیین کنید‌) می‌باشد.
با حرکت دادن مکان‌نما به سمت بالای صفحه ترسیم، یک نسخه کپی موازی، بالای موضوع اصلی و با حرکت دادن مکان‌نما به سمت پایین صفحه ترسیم، یک نسخه کپی موازی، پایین موضوع اصلی قرار می‌گیرد. در این حالت، کپی موازی ایجاد شده در کنار مکان‌نما به اندازه فاصله تعیین شده، مقید گردیده است. بعد از کلیک چپ در سمت مورد نظر، در خط ‌فرمان اعلان زیر ظاهر می‌شود.
Select object to offset or [Exit/Undo] <Exit>:
در صورتی که بخواهیم به تهیه کپی موازی ادامه دهیم مراحل گفته شده را تکرار، در غیر اینصورت کلید Enter را می‌فشاریم تا از فرمان خارج می‌شویم.
زیر‌مجموعه‌های فرمان Offset
زیر‌مجموعهExit:
این زیر‌مجموعه باعث خروج از فرمان می‌شود.
زیر‌مجموعه Undo‌‌
این زیر‌مجموعه آخرین عمل را خنثی می‌کند.
زیر‌مجموعه Erase‌
با استفاده از این زیر‌مجموعه مشخص می‌کنیم که آیا بعد از تهیه کپی موازی‌، موضوع اصلی پاک شود یا خیر.

دیدگاه شما چیست؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *