ترسیم یک دایره با فرمان‌Circle اتوکد با روش شعاع و مماس بر دو پاره‌خط‌
رسم دایره با فرمان‌Circle اتوکد با روش‌ مماس (Tan) – مماس (Tan) – شعاع (Radius)
از این فرمان برای ترسیم دایره استفاده‌ می‌شود.
شکل مکان‌نما در فرمان ‌Circle
با اجرای فرمان‌Circle، مکان‌نما به‌ حالت بعلاوه ترسیم تبدیل می‌شود.
روش‌ مماس (Tan) – مماس (Tan) – شعاع (Radius)
در این روش ابتدا‌ دو مماس بر دایره را مشخص می‌کنیم.
نقطه‌ اول معرفی شده، به عنوان نقطه‌ای روی اولین موضوع مماس بر دایره می‌باشد.
نقطه دوم معرفی شده، به عنوان نقطه‌ای روی دومین موضوع مماس بر دایره می‌باشد.
سپس اندازه شعاع ‌دایره ‌(Radius) را مشخص می‌کنیم.

دیدگاه شما چیست؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *