ترسیم مثلث با فرمان LINE لاین خط به روش ‌Polar Tracking پولار ترکینگ (خاصیت ‌تعیین و ردیابی زوایه ها با مضارب) در اتوکد دوبعدی 2018 (Autocad 2D)

ترسیم مثلث با فرمان LINE لاین خط به روش ‌Polar Tracking پولار ترکینگ (خاصیت ‌تعیین و ردیابی زوایه ها با مضارب) در اتوکد دوبعدی 2018 (Autocad 2D)

ابتدا با استفاده از کلیدهای ترکیبی Ctrl+N یک فایل جدید باز می‌کنیم.

با اطمینان از خالی بودن خط ‌فرمان

و غیر فعال کردن کلیه آیکون‌های نوار وضعیت

و انتخاب زبان English در نوار وضعیت ویندوز

کلید تابعی‌F10 را که معرف خاصیت ‌‌Polar Tracking است را می‌فشاریم و یا در قسمت نوار وضعیت پایین صفحه روی آیکن ‌‌Polar Tracking کلیک چپ می کنیم.

در نوار وضیعت روی مثلث مشکی رنگ کنار آیکون ‌Polar Tracking، کلیک چپ می‌کنیم، یک منوی میانبر ظاهر می‌شود.

در این منو، مضاربی که می‌توان پاره‌خط‌ مجازی را در آن راستا‌ها مقید نمود، دیده می‌شود.

بر روی مضارب 30 کلیک چپ می کنیم.

اینگونه پاره خط مجازی را در راستای مضاربی از 30 مقید می کنیم.

حرف Lرا که معرف فرمان Line (خط) می‌باشد را در خط ‌فرمان در قسمت Type a command تایپ می کنیم

یک فهرست پیشنهادی شامل لیستی از فرمان‌هایی که با حرف Lشروع می‌شوند، ظاهر می‌گردد.

سپس کلید Enterرا می‌فشاریم. در خط ‌فرمان اعلان زیر ظاهر می‌شود.

مکان‌نما به‌ حالت بعلاوه ترسیم تبدیل می‌شود، و تا این مرحله، مکان‌نما در صفحه ‌ترسیم آزاد می‌باشد.

اعلان(Specify first point) به معنای (نقطه ‌اول را تعیین کنید) می‌باشد.

مختصات نقطه ‌ Dرا ‌(10,220) معرفی می‌کنیم، یعنی نقطه‌D نسبت به مبدا‌ مختصات در راستای محور‌X به اندازه‌220 واحد و نسبت به مبدا‌ مختصات در راستای محور ‌Y به اندازه‌10 واحد فاصله دارد.

پس از معرفی نقطه‌D کلید ‌Enter را می‌فشاریم.

پاره‌خط ‌مجازی به محل نقطه ‌D متصل می‌گردد و در سر دیگر آن مکان‌نمای، به حالت بعلاوه ترسیم قرار دارد.

1- برای مشاهده نقطه اول، با حرکت دادن غلتک وسط ماوس به سمت ‌پایین (جهت بزرگ‌نمایی) و یا با حرکت دادن غلتک وسط ماوس به سمت‌ بالا (جهت کوچک‌نمایی) محل نقطه ‌اول را پیدا می‌کنیم.

2- با فشردن غلتک وسط ماوس، علامت یک دست ظاهر می‌شود،که با نگه داشتن آن می‌توان موضوع را در جهات ‌مختلف صفحه ترسیم حرکت داد.

در خط ‌فرمان اعلان زیر ظاهر می‌شود.

اعلان‌(Specify next point or [Undo]:) به معنای (نقطه ‌بعدی را تعیین کنید یا ]لغو[) می‌باشد.

پاره‌خط‌ مجازی را در راستای‌ افق به سمت ‌راست صفحه ترسیم، حرکت می‌دهیم یک خط‌ نقطه ‌چین که بردار نیز نامیده می‌شود، در راستای محور صفر درجه ظاهر می‌شود.

سپس عدد ‌10 را در خط ‌فرمان تایپ می‌کنیم.

پس از معرفی عدد ‌10 به عنوان طول پاره‌خطDE ‌ کلیدr ‌Ente را می‌فشاریم. پاره‌خط ‌مجازی به نقطهE متصل‌گردیده و در سر دیگر آن مکان‌نمای، به حالت بعلاوه ترسیم قرار دارد.

در خط ‌فرمان اعلان زیر ظاهر می‌شود.

اعلان‌(Specify next point or [Undo]:) به معنای‌(نقطه‌ بعدی را تعیین کنید یا ]لغو[) می‌باشد.

پاره‌خط ‌مجازی را در راستای محور ‌120 ‌درجه حرکت می‌دهیم تا بردار در راستای محور ‌120‌ درجه ظاهر شود.

سپس عدد 10 را در خط ‌فرمان در مقابل اعلان تایپ می‌کنیم.

پس از معرفی عدد 10 به عنوان طول ‌پاره‌خط EF‌، کلید Enter را می‌فشاریم. پاره‌خط ‌مجازی به نقطه‌F متصل گردیده و در سر دیگر آن مکان‌نمای، به حالت بعلاوه ترسیم قرار‌ دارد.‌

در خط ‌فرمان اعلان زیر ظاهر می‌شود.

اعلان‌ (Specify next point or [Close/Undo]:) به معنای ‌(نقطه ‌بعدی را تعیین کنید یا ] بستن /لغو[) می‌باشد.

پاره‌خط ‌مجازی را در راستای محور ‌240‌ درجه حرکت می‌دهیم تا بردار در راستای محور ‌240‌ درجه ظاهر ‌شود.‌

سپس عدد ‌10 را خط ‌فرمان در مقابل اعلان تایپ می‌کنیم.

پس از معرفی عدد 10 به عنوان طول پاره‌خط‌FD کلید Enter را می‌فشاریم. پاره‌خط ‌مجازی به نقطه‌D متصل گردیده و در سر دیگر آن مکان‌نمای، به حالت بعلاوه ترسیم قرار‌ دارد.‌

در خط ‌فرمان اعلان زیر ظاهر می‌شود.

اعلان‌(Specify next point or [Close/Undo]:) به معنای (نقطه‌ بعدی را تعیین کنید یا ] بستن /لغو[) می‌باشد.

ولی چون نقطه دیگری برای ترسیم وجود ندارد، کلید Enter را می‌فشاریم تا از فرمان خارج شده و خط ‌فرمان نیز خالی گردد.

با حرکت دادن غلتک وسط ماوس بزرگ‌نمایی و یا کوچک‌نمایی ترسیم را انجام می‌دهیم.

دیدگاه شما چیست؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *