Polygonرسم 4 ضلعی(لوزی) با طول ضلع

لوزی TUVW را از روش Polygon (چند ظلعی) به ضلع 5 رسم کنید.

ابتدا با استفاده از کلیدهای ترکیبی Ctrl+N یک فایل جدید باز می‌کنیم.

با اطمینان از خالی بودن خط ‌فرمان

و غیر فعال کردن کلیه آیکون‌های نوار وضعیت

و انتخاب زبان انگلیسی در نوار وضعیت ویندوز

حرف POLرا که معرف فرمان Polygon (چند ظلعی) می‌باشد را در خط ‌فرمان در قسمت Type a command تایپ می کنیم

یک فهرست پیشنهادی شامل لیستی از فرمان‌هایی که با حرف POLشروع می‌شوند، ظاهر می‌گردد.

سپس کلید Enterرا می‌فشاریم. در خط ‌فرمان اعلان زیر ظاهر می‌شود.

مکان‌نما به‌ حالت بعلاوه ترسیم تبدیل می‌شود، و تا این مرحله، مکان‌نما در صفحه ‌ترسیم آزاد می‌باشد.

اعلان (Enter number of sides) به معنای (تعداد اضلاع چند‌ضلعی را وارد کنید) می‌باشد.

می‌خواهیم یک سه ‌ضلعی رسم کنیم. عدد 4 را در خط فرمان تایپ می‌کنیم.

کلید Enter را می‌فشاریم. در خط‌ فرمان اعلان زیر ظاهر می‌شود.

اعلان (Specify center of polygon or [Edge]) به معنای (مرکز چند‌ضلعی را تعیین کنید یا ]گوشه[) می‌باشد.

حرف E را که معرف زیر‌مجموعه Edge در خط فرمان تایپ می‌کنیم.

کلید Enter را می‌فشاریم. در خط‌ فرمان اعلان زیر ظاهر می‌شود.

اعلان (Specify first endpoint of edge) به معنای (اولین نقطه انتهایی لبه چند‌ضلعی منتظم را تعیین کنید.) می‌باشد.

مختصات X را (47.5,90) معرفی می‌کنیم.

کلید Enter را می‌فشاریم. در خط ‌فرمان اعلان زیر ظاهر می‌شود.

اعلان (Specify second endpoint of edge) به معنای(دومین نقطه انتهایی لبه چند‌ضلعی منتظم را تعیین کنید.) می‌باشد.

نقطه‌V نسبت به نقطه W،‌ به اندازه 5 واحد در راستای محور 45 درجه قرار دارد. برای درک بهتر، دستگاه‌ مختصاتی را در نقطه شروع پاره‌خط، یعنی نقطهW قرار می‌دهیم.

در مقابل اعلان فوق عبارت 45>5@را معرفی می‌کنیم

جهت قراردادی مثبت چرخش موضوعات، خلاف ‌جهت چرخش عقربه‌های ساعت می‌باشد.

با قرار دادن دستگاه ‌مختصات روی نقطه ‌W مشاهده می‌کنیم، که زاویه پاره‌خط ‌WV نسبت به جهت مثبت محور ‌‌X‌ها 45 درجه می‌باشد. یعنی پاره‌خط ‌WV دقیقا روی محور 45 ‌درجه منطبق می‌باشد.

در خط‌ فرمان تایپ می‌کنیم، نسبت به نقطه ‌قبلی 5 واحد، تحت زاویه 45 درجه.

برای درج علامت ‌(@) کلید ‌Shift را پایین نگه ‌داشته‌‌، سپس همزمان کلید ‌@ در صفحه‌ کلید را می‌فشاریم. عدد 5 را که به عنوان طول پاره‌خط‌WV است را از قسمت عددی کیبورد تایپ کرده، برای درج علامت‌(<)‌ کلید‌Shift را نگه ‌داشته‌، و همزمان روی کلیدی که (علامت کوچک‌تر ریاضی ‌(<)) روی آن قرار دارد را می‌فشاریم. تا علامت ‌(<) ‌درج گردد‌، حال عدد 45 را به عنوان زاویه بین پاره‌خط‌WV و جهت مثبت محور ‌X‌ها تایپ می‌کنیم.

پس از معرفی نقطهV کلید ‌ Enterرا می‌فشاریم.

از فرمان خارج شده و خط ‌فرمان نیز خالی گردد.

با حرکت دادن غلتک وسط ماوس بزرگ‌نمایی و یا کوچک‌نمایی ترسیم را انجام می‌دهیم.

 

دیدگاه شما چیست؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *