رسم مستطیل Rectangle مساحت و طول

مستطیل MNOP را از روش Rectangle (مستطیل) در حالتی که مساحتی برابر 50 و طول 10 داشته باشد را رسم کنید.

ابتدا با استفاده از کلیدهای ترکیبی Ctrl+N یک فایل جدید باز می‌کنیم.

با اطمینان از خالی بودن خط ‌فرمان

و غیر فعال کردن کلیه آیکون‌های نوار وضعیت

و انتخاب زبان انگلیسی در نوار وضعیت ویندوز

حرف RECرا که معرف فرمان Rectangle (مستطیل) می‌باشد را در خط ‌فرمان در قسمت Type a command تایپ می کنیم

یک فهرست پیشنهادی شامل لیستی از فرمان‌هایی که با حرف RECشروع می‌شوند، ظاهر می‌گردد.

سپس کلید Enterرا می‌فشاریم. در خط ‌فرمان اعلان زیر ظاهر می‌شود.

مکان‌نما به‌ حالت بعلاوه ترسیم تبدیل می‌شود، و تا این مرحله، مکان‌نما در صفحه ‌ترسیم آزاد می‌باشد.

اعلان (Specify first corner point) به معنای (اولین گوشه مستطیل را تعیین کنید) می‌باشد.

مختصات نقطه‌M را ‌(40,70) معرفی می‌کنیم.

پس از معرفی نقطهM کلید Enter را می‌فشاریم. گوشه اول مستطیل در محل نقطه Mظاهر گردید. و مکان‌نما به گوشه دوم یا بعدی (که بتواند تشکیل یک قطر را بدهد) متصل می‌گردد.

با حرکت دادن مکان‌نما (از طریق حرکت دادن ماوس) در جهت‌های شمال ‌شرق، شمال‌ غرب، جنوب‌ شرق و جنوب ‌غرب صفحه ترسیم، مشاهده می‌شود مستطیل در حالت‌های مختلف قابلیت رسم را دارد.

در خط ‌فرمان اعلان زیر ظاهر می‌شود.

حرف A را که معرف زیر مجموعه Area است را در خط ‌فرمان تایپ می‌کنیم.

سپس کلید Enter را می‌فشاریم. در خط ‌فرمان اعلان زیر ظاهر می‌شود.

اعلان (Enter area of rectangle in current units) به معنای (مساحت مستطیل را در واحد جاری وارد کنید.) می‌باشد. در داخل کادر پیش‌فرض عدد 100 به عنوان مساحت مستطیل می‌باشد، مساحت را عدد 50 تایپ می‌کنیم.

سپس کلید Enter را می‌فشاریم. پاره‌خط ‌مجازی در صفحه ‌ترسیم آزاد می‌باشد. در خط‌ فرمان اعلان زیر ظاهر می‌شود.

اعلان (Calculate rectangle dimensions based on [Length/Width] <Length>:) به معنای (مبنای محاسبه ابعاد مستطیل را تعیین کنید یا ]طول/ عرض> [طول<) می‌باشد.

در داخل کادر پیش‌فرض، طول به عنوان مبنای محاسبه ابعاد مستطیل می‌باشد‌. کلید Enter را می‌فشاریم تا عبارت داخل کادر پیش‌فرض اجرا گردد. در خط‌ فرمان اعلان زیر ظاهر می‌شود.

اعلان (Enter rectangle length) به معنای (طول مستطیل را وارد کنید) می‌باشد.

در داخل کادر پیش‌فرض عدد 10 به عنوان طول مستطیل می‌باشد، طول مستطیل را عدد 10 تایپ می‌کنیم.

سپس کلید Enter را می‌فشاریم.

از فرمان خارج شده و خط ‌فرمان نیز خالی گردد.

با حرکت دادن غلتک وسط ماوس بزرگ‌نمایی و یا کوچک‌نمایی ترسیم را انجام می‌دهیم.

 

دیدگاه شما چیست؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *