ترسیم شکل دایره با فرمان Polyline (چند خطی) در اتوکد دوبعدی 2018 (AutoCAD 2D 2018)

ترسیم شکل دایره با فرمان Polyline (چند خطی) در اتوکد دوبعدی 2018 (AutoCAD 2D 2018)

ابتدا با استفاده از کلیدهای ترکیبی Ctrl+N یک فایل جدید باز می‌کنیم.

در معرفی نقاط به روش دکارتی ‌مطلق، باید به این نکته توجه داشته باشیم، که آیکون Dynamic Input در نوار ‌وضعیت غیر‌فعال باشد.

ابتدا اشاره گر ماوس را روی اولین آیکون از سمت راست، به نام Customization در نوار ‌وضعیت قرار می دهیم.

سپس بر روی آن کلیک چپ می کنیم.

یک لیست ظاهر می شود.

روی گزینهDynamic Input کلیک ‌چپ می‌کنیم.

در نوار ‌وضعیت آیکون زیر اضافه می‌شود.

آن را در حالت غیر فعال قرار می دهیم.

آیکون Dynamic Input در حالت فعال به رنگ آبی، و در حالت غیر‌فعال به رنگ خاکستری می‌باشد.

مشخصه روش دکارتی، درج علامت ویرگول (,) بین مولفه‌X و مولفه‌Y می‌باشد. مثلا 10،10

جهت درج علامت ویرگول، کلید حرف (واو) فارسی را در حالت تایپ زبان انگلیسی می‌فشاریم.

با اطمینان از خالی بودن خط ‌فرمان

و غیر فعال کردن کلیه آیکون‌های نوار وضعیت

و انتخاب زبان انگلیسی در نوار وضعیت ویندوز

حرف PLرا که معرف فرمان Polyline (چند خطی) می‌باشد را در خط ‌فرمان در قسمت Type a command تایپ می کنیم

یک فهرست پیشنهادی شامل لیستی از فرمان‌هایی که با حرف PLشروع می‌شوند، ظاهر می‌گردد.

سپس کلید Enterرا می‌فشاریم. در خط ‌فرمان اعلان زیر ظاهر می‌شود.

مکان‌نما به‌ حالت بعلاوه ترسیم تبدیل می‌شود، و تا این مرحله، مکان‌نما در صفحه ‌ترسیم آزاد می‌باشد.

اعلان (Specify first point) به معنای (نقطه ‌اول را تعیین کنید) می‌باشد.

مختصات نقطه‌A را ‌(30,40) معرفی می‌کنیم.

پس از معرفی نقطه F کلید Enter را می‌فشاریم. پاره‌خط ‌مجازی‌به محل نقطه‌F متصل می‌گردد و در سر دیگر آن مکان‌نمای، به حالت بعلاوه ترسیم قرار دارد هم‌چنین یک علامت بعلاوه در محل نقطه‌F درج گردیده است. ‌

در خط ‌فرمان اعلان زیر ظاهر می‌شود.

مفهوم پیغام (Current line-width is 0.0000)این است که ضخامت تمام موضوعاتی که با فرمان ‌ Polyline ترسیم خواهد شد، صفر می‌باشد.

اعلان ‌(Specify next point) به معنای (نقطه ‌بعدی را تعیین کنید) ظاهر می‌شود.

برای تغییر ازحالت ترسیم خط به کمان، حرف ‌a را که معرف زیر‌مجموعه ‌Arc است، را در خط‌ فرمان تایپ می‌کنیم.

کلید Enter را می‌فشاریم. یک کمان در کنار پاره‌خط ‌مجازی خط‌چین ظاهر می‌شود.

در خط ‌فرمان اعلان زیر ظاهر می‌شود.

حرف ‌d را که معرف زیر‌مجموعه Direction (مماس) است را تایپ می‌کنیم.

کلید Enter را می‌فشاریم. پاره‌خط ‌مجازی‌به محل نقطه‌F متصل می‌گردد و در سر دیگر آن مکان‌نمای، به حالت بعلاوه ترسیم قرار دارد.

در خط ‌فرمان اعلان زیر ظاهر می‌شود.

اعلان‌ (Specify the tangent direction for the start point of arc) به معنای ‌(راستای مماس بر نقطه ‌ابتدای کمان را تعیین کنید) ظاهر می‌شود.

با اطمینان از خالی بودن خط ‌فرمان

و غیر فعال کردن کلیه آیکون‌های نوار وضعیت

و انتخاب زبان English در نوار وضعیت ویندوز

در مقابل اعلان، جهت تعیین راستای مماس بر نقطه ‌ابتدای کمان عدد 90 درجه را تایپ می‌کنیم.

پس از معرفی زاویه حاوی کمان،‌ کلید Enter را می‌فشاریم. یک کمان در کنار پاره‌خط ‌مجازی خط‌چین ظاهر می‌شود که در نقطه F به راستای 90 درجه مماس است.

در خط ‌فرمان اعلان زیر ظاهر می‌شود.

اعلان‌ (Specify Endpoint of the arc) به معنای ‌(نقطه انتهای کمان مورد نظر را تعیین کنید) ظاهر می‌شود.

نقطه E نسبت به نقطه‌F ، به اندازه 10‌ واحد در راستای‌ منفی محور ‌X و به اندازه صفر‌ واحد در راستای‌ محور ‌Y قرار دارد. برای درک بهتر، دستگاه‌ مختصاتی را در نقطه ‌شروع پاره‌خط، یعنی نقطه ‌F قرار می‌دهیم.

در مقابل اعلان فوق عبارت ‌0,10-@را معرفی می‌کنیم

در خط‌ فرمان تایپ می‌کنیم، نسبت به نقطه ‌قبلی در راستای محور ‌X به اندازه 10‌- واحد و در راستای محور ‌Y به اندازه صفر واحد

برای درج علامت (@) کلید‌ Shift را پایین نگه ‌داشته سپس همزمان کلید @ را می‌فشاریم، عدد10- را به عنوان مولفه X از قسمت عددی کیبورد تایپ کرده و برای درج علامت ویرگول ‌(,) روی کلید (حرف (واو)) در کیبورد در حالت تایپ زبان انگلیسی و یا کلیدی که (علامت کوچک‌تر ریاضی (<)) روی آن قرار دارد را می‌فشاریم. تا علامت ویرگول‌ (,) درج گردد، حال عدد صفر را به عنوان مولفه‌Y از قسمت عددی کیبورد تایپ می‌کنیم.

پس از معرفی نقطه‌E کلید Enter را می‌فشاریم.

نقطه انتهای کمان به نقطه ی E متصل می گردد و یک کمان در کنار پاره‌خط ‌مجازی خط‌چین )که به نقطه ی E متصل است( ظاهر می‌شود که در نقطه E به راستای 90 درجه مماس است.

در خط ‌فرمان اعلان زیر ظاهر می‌شود.

جهت رسم کمان‌EF از زیرمجموعه Closeاستفاده می‌کنیم. حروف clرا که معرف زیر‌مجموعه‌Close (بستن) است را در خط ‌فرمان تایپ می‌کنیم.

سپس کلید Enter را می‌فشاریم. از فرمان خارج شده و خط ‌فرمان نیز خالی گردد.

با حرکت دادن غلتک وسط ماوس بزرگ‌نمایی و یا کوچک‌نمایی ترسیم را انجام می‌دهیم.

روی دایره کلیک ‌چپ می‌کنیم. گریپس‌های آبی رنگ در نقاط بالا و پایین چپ و راست دایره ظاهرمی‌گردد. دایره به حالت انتخاب در‌ می‌آید. یعنی اشکال رسم شده توسط فرمان‌Polyline ‌، علاوه بر متصل بودن، بهم پیوسته نیز هستند. یعنی اگر روی یکی از خطوط و یا کمان‌ها‌ی یک موضوع چند‌خطی ترسیمی کلیک ‌چپ کنیم، تمام اجزای موضوع در حالت انتخاب قرار می‌‌‌گیرند.

جهت غیر‌فعال کردن خاصیت ‌Ortho Mode کلید تابعیF8 را می‌فشاریم.‌ تا آیکون آن در نوار وضعیت به رنگ خاکستری تبدیل شود.

دیدگاه شما چیست؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *