ترسیم شکل مستطیل با فرمان Polyline (چند خطی) در اتوکد دوبعدی 2018 (AutoCAD 2D 2018)

ترسیم شکل مستطیل با فرمان Polyline (چند خطی) در اتوکد دوبعدی 2018 (AutoCAD 2D 2018)

ابتدا با استفاده از کلیدهای ترکیبی Ctrl+N یک فایل جدید باز می‌کنیم.

در معرفی نقاط به روش دکارتی ‌مطلق، باید به این نکته توجه داشته باشیم، که آیکون Dynamic Input در نوار ‌وضعیت غیر‌فعال باشد.

ابتدا اشاره گر ماوس را روی اولین آیکون از سمت راست، به نام Customization در نوار ‌وضعیت قرار می دهیم.

سپس بر روی آن کلیک چپ می کنیم.

یک لیست ظاهر می شود.

روی گزینهDynamic Input کلیک ‌چپ می‌کنیم.

در نوار ‌وضعیت آیکون زیر اضافه می‌شود.

آن را در حالت غیر فعال قرار می دهیم.

آیکون Dynamic Input در حالت فعال به رنگ آبی، و در حالت غیر‌فعال به رنگ خاکستری می‌باشد.

مشخصه روش دکارتی، درج علامت ویرگول (,) بین مولفه‌X و مولفه‌Y می‌باشد. مثلا 10،10

جهت درج علامت ویرگول، کلید حرف (واو) فارسی را در حالت تایپ زبان انگلیسی می‌فشاریم.

با اطمینان از خالی بودن خط ‌فرمان

و غیر فعال کردن کلیه آیکون‌های نوار وضعیت

و انتخاب زبان انگلیسی در نوار وضعیت ویندوز

حرف PLرا که معرف فرمان Polyline (چند خطی) می‌باشد را در خط ‌فرمان در قسمت Type a command تایپ می کنیم

یک فهرست پیشنهادی شامل لیستی از فرمان‌هایی که با حرف PLشروع می‌شوند، ظاهر می‌گردد.

سپس کلید Enterرا می‌فشاریم. در خط ‌فرمان اعلان زیر ظاهر می‌شود.

مکان‌نما به‌ حالت بعلاوه ترسیم تبدیل می‌شود، و تا این مرحله، مکان‌نما در صفحه ‌ترسیم آزاد می‌باشد.

اعلان (Specify first point) به معنای (نقطه ‌اول را تعیین کنید) می‌باشد.

مختصات نقطه‌A را ‌(30,10) معرفی می‌کنیم.

پس از معرفی نقطه ‌A کلید Enter را می‌فشاریم. پاره‌خط ‌مجازی‌به محل نقطه‌A متصل می‌گردد و در سر دیگر آن مکان‌نمای، به حالت بعلاوه ترسیم قرار دارد هم‌چنین یک علامت بعلاوه در محل نقطه‌A درج گردیده است. ‌

در خط ‌فرمان اعلان زیر ظاهر می‌شود.

مفهوم پیغام (Current line-width is 0.0000)این است که ضخامت تمام موضوعاتی که با فرمان ‌ Polyline ترسیم خواهد شد، صفر می‌باشد.

اعلان ‌(Specify next point) به معنای (نقطه ‌بعدی را تعیین کنید) ظاهر می‌شود.

با فشردن کلید ‌ترکیبی‌ (Ctrl+L) در خط ‌فرمان عبارت‌<Ortho on> ‌ظاهر می‌شود. کلید ‌Ctrl را پایین نگه‌ داشته، سپس همزمان کلید حرف ‌L را می‌فشاریم و یا کلید تابعی‌F8 را که معرف خاصیت ‌Ortho Mode‌ است را می‌فشاریم و یا در قسمت نوار وضعیت پایین صفحه روی آیکن ‌Ortho Mode کلیک چپ می کنیم.

در نوار ‌وضعیت نیز آیکون‌Ortho Mode فعال و به رنگ آبی تبدیل می‌شود.

عبارت ‌(<Ortho on>) در خط‌ فرمان ظاهر می‌شود.

حال پاره‌خط ‌مجازی در راستای، افقی ‌‌‌- ‌عمودی مقید شده ‌است.

پاره‌خط‌ مجازی را در راستای ‌افق، به سمت ‌راست صفحه ترسیم حرکت می‌دهیم

و عدد 10 را در خط ‌فرمان در مقابل اعلان تایپ می‌کنیم.

پس از معرفی عدد ‌10 به عنوان طول پاره‌خط‌AB ، کلید ‌ Enterرا می‌فشاریم. پاره‌خط ‌مجازی به نقطه ‌B متصل گردیده و در سر دیگر آن مکان‌نمای، به حالت بعلاوه ترسیم قرار‌دارد.

در خط ‌فرمان اعلان زیر ظاهر می‌شود.

اعلان‌(Specify next point or [Undo]:) به معنای (نقطه‌ بعدی را تعیین کنید یا ]لغو[) می‌باشد.

پاره‌خط‌ مجازی را در راستای عمود، به سمت ‌بالا صفحه ترسیم حرکت می‌دهیم

و عدد 5 را در خط ‌فرمان در مقابل اعلان تایپ می‌کنیم.

پس از معرفی عدد 5 به عنوان طول پاره‌خط‌BC ، کلید ‌ Enterرا می‌فشاریم. پاره‌خط ‌مجازی به نقطه ‌C متصل گردیده و در سر دیگر آن مکان‌نمای، به حالت بعلاوه ترسیم قرار‌دارد.

در خط ‌فرمان اعلان زیر ظاهر می‌شود.

اعلان‌(Specify next point or [Close Undo]:) به معنای (نقطه ‌بعدی را تعیین کنید یا ]بستن لغو[) می‌باشد.

پاره‌خط‌ مجازی را در راستای ‌افق، به سمت ‌چپ صفحه ترسیم حرکت می‌دهیم

و عدد 10 را در خط ‌فرمان در مقابل اعلان تایپ می‌کنیم.

پس از معرفی عدد ‌10 به عنوان طول پاره‌خط‌CD ، کلید ‌ Enterرا می‌فشاریم. پاره‌خط ‌مجازی به نقطه ‌D متصل گردیده و در سر دیگر آن مکان‌نمای، به حالت بعلاوه ترسیم قرار‌دارد.

در خط ‌فرمان اعلان زیر ظاهر می‌شود.

اعلان‌(Specify next point or [Close Undo]:) به معنای (نقطه ‌بعدی را تعیین کنید یا ]بستن لغو[) می‌باشد.

حرف ‌C را که معرف زیر‌مجموعه ‌Close است را در خط ‌فرمان تایپ می‌کنیم. تا نقطه آخر به نقطه ‌اول چند‌خطی متصل می شود.

سپس کلید Enter را می‌فشاریم. از فرمان خارج شده و خط ‌فرمان نیز خالی گردد.

با حرکت دادن غلتک وسط ماوس بزرگ‌نمایی و یا کوچک‌نمایی ترسیم را انجام می‌دهیم.

روی یکی از اضلاع مستطیل کلیک ‌چپ می‌کنیم. گریپس‌های آبی رنگ در نقاط انتهایی و میانی مستطیل ظاهرمی‌گردد.هر ‌چهار ضلع مستطیل به حالت انتخاب در‌ می‌آید. یعنی اشکال رسم شده توسط فرمان‌Polyline ‌، علاوه بر متصل بودن، بهم پیوسته نیز هستند. یعنی اگر روی یکی از خطوط و یا کمان‌ها‌ی یک موضوع چند‌خطی ترسیمی کلیک ‌چپ کنیم، تمام اجزای موضوع در حالت انتخاب قرار می‌‌‌گیرند.

جهت غیر‌فعال کردن خاصیت ‌Ortho Mode کلید تابعیF8 را می‌فشاریم.‌ تا آیکون آن در نوار وضعیت به رنگ خاکستری تبدیل شود.

دیدگاه شما چیست؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *