ترسیم مستطیل با فرمان LINE لاین خط به روش دکارتی مطلق در اتوکد دوبعدی 2018 (Autocad 2D)

ترسیم مستطیل با فرمان LINE لاین خط به روش دکارتی مطلق در اتوکد دوبعدی 2018 (Autocad 2D)

ابتدا با استفاده از کلیدهای ترکیبی Ctrl+N یک فایل جدید باز می‌کنیم.

در روش دکارتی‌ مطلق مختصات نقاط (ابتدا و انتها) نسبت به مبدا‌ مختصات، معرفی می‌شوند.

در معرفی نقاط به روش دکارتی ‌مطلق، باید به این نکته توجه داشته باشیم، که آیکون Dynamic Input در نوار ‌وضعیت غیر‌فعال باشد.

ابتدا اشاره گر ماوس را روی اولین آیکون از سمت راست، به نام Customization در نوار ‌وضعیت قرار می دهیم.

سپس بر روی آن کلیک چپ می کنیم.

یک لیست ظاهر می شود.

روی گزینهDynamic Input کلیک ‌چپ می‌کنیم.

در نوار ‌وضعیت این آیکون زیر اضافه می‌شود.

آن را در حالت غیر فعال قرار می دهیم.

آیکون Dynamic Input در حالت فعال به رنگ آبی، و در حالت غیر‌فعال به رنگ خاکستری می‌باشد.

مشخصه روش دکارتی، درج علامت ویرگول (,) بین مولفه‌X و مولفه‌Y می‌باشد. مثلا 10،10

جهت درج علامت ویرگول، کلید حرف (واو) فارسی را در حالت تایپ زبان انگلیسی می‌فشاریم.

با اطمینان از خالی بودن خط ‌فرمان

و غیر فعال کردن کلیه آیکون‌های نوار وضعیت

و انتخاب زبان انگلیسی در نوار وضعیت ویندوز

حرف Lرا که معرف فرمان Line (خط) می‌باشد در خط ‌فرمان در قسمت Type a command تایپ می کنیم

یک فهرست پیشنهادی شامل لیستی از فرمان‌هایی که با حرف Lشروع می‌شوند، ظاهر می‌گردد.

سپس کلید Enterرا می‌فشاریم. در خط ‌فرمان اعلان زیر ظاهر می‌شود.

مکان‌نما به‌ حالت بعلاوه ترسیم تبدیل می‌شود، و تا این مرحله، مکان‌نما در صفحه ‌ترسیم آزاد می‌باشد.

اعلان (Specify first point) به معنای (نقطه ‌اول را تعیین کنید) می‌باشد.

مختصات نقطه A را (10,100) معرفی می‌کنیم، یعنی نقطه A نسبت به مبدا‌ مختصات در راستای محور‌X به اندازه 100‌ واحد و نسبت به مبدا ‌مختصات در راستای محور‌Y به اندازه 10 واحد فاصله دارد.

پس از معرفی نقطه A کلید Enter را می‌فشاریم.

پاره‌خط‌ مجازی به محل نقطه Aمتصل می‌گردد و در سر دیگر آن مکان‌نما، به حالت بعلاوه ترسیم قرار دارد.

1-برای مشاهده نقطه اول، با حرکت دادن غلتک وسط ماوس به سمت‌ پایین (جهت بزرگ‌نمایی) و یا با حرکت دادن غلتک وسط ماوس به سمت ‌بالا (جهت کوچک‌نمایی) محل نقطه ‌اول را پیدا می‌کنیم.

2-با فشردن غلتک وسط ماوس، علامت یک دست ظاهر می‌شود،که با نگه داشتن آن (Drag) می‌توان موضوع را در جهات ‌مختلف صفحه ترسیم به‌صورت ظاهری حرکت داد.

در خط ‌فرمان اعلان زیر ظاهر می‌شود.

اعلان (Specify next point or [Undo]:) به معنای (نقطه‌ بعدی را تعیین کنید یا] لغو[) می‌باشد.

مختصات نقطه B را (110,10) معرفی می‌کنیم، یعنی نقطه‌B نسبت به مبدا‌ مختصات در راستای محور‌X به اندازه 110 واحد و نسبت به مبدا ‌مختصات در راستای محور‌Y به اندازه 10 واحد فاصله دارد.

زبان سیستم در حالت انگلیسی بوده عدد 110 (مولفه X) را از قسمت عددی کیبورد تایپ کرده، سپس برای درج علامت ویرگول روی کلید (حرف (واو)) و یا کلیدی که (علامت کوچک‌تر ریاضی (<)) روی آن قرار دارد را می‌فشاریم. تا علامت ویرگول (,) درج گردد، حال عدد 10 (مولفه Y) را از قسمت عددی کیبورد تایپ می‌کنیم.

پس از معرفی نقطه‌B کلید Enter را می‌فشاریم. پاره‌خط ‌مجازی به نقطه‌B متصل گردیده است. و در سر دیگر آن مکان‌نمای، به حالت بعلاوه ترسیم قرار دارد.

در خط ‌فرمان اعلان زیر ظاهر می‌شود.

اعلان‌(Specify next point or [Undo]:) به معنای (نقطه ‌بعدی را تعیین کنید یا ]لغو[) می‌باشد.

سپس مختصات نقطه C را (110,15) معرفی می‌کنیم، یعنی نقطه‌ C نسبت به مبدا‌ مختصات در راستای محور‌X به اندازه 110 واحد و نسبت به مبدا ‌مختصات در راستای محور‌Y به اندازه 15 واحد فاصله دارد.

زبان سیستم در حالت انگلیسی بوده عدد 110 (مولفه X) را از قسمت عددی کیبورد تایپ کرده، سپس برای درج علامت ویرگول روی کلید (حرف (واو)) و یا کلیدی که (علامت کوچک‌تر ریاضی (<)) روی آن قرار دارد را می‌فشاریم. تا علامت ویرگول (,) درج گردد، حال عدد 15 (مولفه Y) را از قسمت عددی کیبورد تایپ می‌کنیم.

پس از معرفی نقطه‌C کلید Enter را می‌فشاریم. پاره‌خط ‌مجازی به نقطه‌C متصل گردیده است. و در سر دیگر آن مکان‌نمای، به حالت بعلاوه ترسیم قرار دارد.

در خط ‌فرمان اعلان زیر ظاهر می‌شود.

اعلان‌(Specify next point or [Close Undo]:) به معنای (نقطه ‌بعدی را تعیین کنید یا ]بستن لغو[) می‌باشد.

سپس مختصات نقطه D را (100,15) معرفی می‌کنیم، یعنی نقطه‌ D نسبت به مبدا‌ مختصات در راستای محور‌X به اندازه 100 واحد و نسبت به مبدا ‌مختصات در راستای محور‌Y به اندازه 15 واحد فاصله دارد.

زبان سیستم در حالت انگلیسی بوده عدد 100 (مولفه X) را از قسمت عددی کیبورد تایپ کرده، سپس برای درج علامت ویرگول روی کلید (حرف (واو)) و یا کلیدی که (علامت کوچک‌تر ریاضی (<)) روی آن قرار دارد را می‌فشاریم. تا علامت ویرگول (,) درج گردد، حال عدد 15 (مولفه Y) را از قسمت عددی کیبورد تایپ می‌کنیم.

پس از معرفی نقطه‌D کلید Enter را می‌فشاریم. پاره‌خط ‌مجازی به نقطه‌D متصل گردیده است. و در سر دیگر آن مکان‌نمای، به حالت بعلاوه ترسیم قرار دارد.

در خط ‌فرمان اعلان زیر ظاهر می‌شود.

اعلان‌(Specify next point or [Close Undo]:) به معنای (نقطه ‌بعدی را تعیین کنید یا ]بستن لغو[) می‌باشد.

ولی چون می خواهیم به نقطه اول باز گردیم دیگر مجدد مختصات آن را وارد نمی کنیم.

C را تایپ می کنیم.

کلید Enter را می فشاریم. از خط فرمان خارج شده و خط فرمان خالی می گردد.

پاره خط مجازی به نقطه A متصل می گردد.

با حرکت دادن غلتک وسط ماوس بزرگ‌نمایی و یا کوچک‌نمایی ترسیم را انجام می‌دهیم.

دیدگاه شما چیست؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *