فرمان Viewers اتوکد
از این فرمان برای افزایش یا کاهش دقت نمایش موضوعات ترسیمی خصوصا اشکال منحنی از قبیل دایره و کمان‌ها استفاده می‌شود.
روش‌های اجرای فرمان Viewers اتوکد
با فشردن کلید Esc، خط فرمان را خالی می‌کنیم.‌
‌حروف Viewers را در خط ‌فرمان در قسمت Type a command تایپ کرده، سپس کلید Enter را می‌فشاریم.
شکل مکان‌نما در فرمان‌Viewers اتوکد
با اجرای فرمان Viewers، مکان‌نما به حالت بعلاوه ترسیم تبدیل می‌شود.
اعلان‌های فرمان Viewers اتوکد
با فشردن کلید Esc خط فرمان را خالی می‌کنیم، حروف Viewers را در خط ‌فرمان تایپ می‌کنیم. مکان‌نما به حالت بعلاوه ترسیم تبدیل شده و در خط ‌فرمان اعلان زیر ظاهر می‌شود.
Command: VIEWRES
Do you want fast zooms? [Yes/No] <Y>:
اعلان (Do you want fast zooms? [Yes/No] <Y>:) به معنای ( آیا می‌خواهید روند اجرای فرمان Zoom سریع انجام شود) می‌باشد. با فشردن کلیدEnter عبارت داخل کادر پیش‌فرض را تائید می‌کنیم. در خط فرمان اعلان زیر ظاهر می‌شود.
Enter circle zoom percent (1-20000) <1000>:
اعلان (Enter circle zoom percent (1-20000) <1000>:) به معنای ( دقت نمایش موضوعات منحنی را عددی بین 1 تا 20000 وارد کنید) می‌باشد.

دیدگاه شما چیست؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *