فرمان Zoom اتوکد
از این فرمان برای بزرگ‌نمایی یا کوچک‌نمایی موضوعات ترسیمی استفاده می‌شود.
روش‌های اجرای فرمان Zoom اتوکد
با فشردن کلید Esc، خط فرمان را خالی می‌کنیم.
روش ‌اول: از طریق نوار منوی بازشوی View
روی نوار ‌منوی بازشوی‌ View کلیک ‌چپ می‌کنیم، یک منوی آبشاری شامل لیستی از فرمان‌ها‌ ظاهر می‌شود، مکان‌نما را روی فرمان‌ Zoom قرار داده تا لیستی از روش‌های اجرای فرمان‌ ظاهر گردد، سپس با انتخاب روش مورد نظر فرمان را اجرا می‌کنیم.
روش ‌دوم: از طریق نوار ‌ابزار Zoom
در نوار ‌ابزار Zoom، با انتخاب روش مناسب فرمان را اجرا می‌کنیم.
روش ‌سوم: از طریق خط ‌فرمان (Command Line)‌
‌حرف Z را که معرف فرمان Zoom می‌باشد را در خط ‌فرمان در قسمت Type a command تایپ کرده، یک فهرست پیشنهادی شامل لیستی از فرمان‌هایی که با حرف Z شروع می‌شوند، ظاهر می‌گردد سپس کلید Enter را می‌فشاریم.
روش ‌چهارم: از طریق نوار‌ ریبون (Ribbon)
در نوار ‌ریبون، روی سربرگ View کلیک چپ کرده تا فعال گردد سپس روی پانل Viewport Tools کلیک راست می‌کنیم یک منوی میانبر ظاهر می‌شود. روی گزینه Show Panel کلیک چپ کرده یک زیر منوی دیگر ظاهر می‌شود پانل Navigate را با کلیک چپ کردن انتخاب می‌کنیم تا به سربرگ View در نوار ریبون اضافه شود. با کلیک چپ کردن روی مثلث مشکی رنگ کنار فرمان Extents لیستی از روش‌های اجرای فرمان Zoom ظاهر می‌گردد.
روش پنجم: از طریق کلیک راست در صفحه ترسیم
با اطمینان از خالی بودن خط فرمان، در صفحه ترسیم کلیک راست می‌کنیم در منوی میانبر ظاهر شده روی فرمان‌ Zoom Real time‌ کلیک چپ می‌کنیم.‌
روش ششم: از طریق نوار ابزار Standard‌
در نوار ابزار Standard بر روی آیکون فرمان Zoom Real time کلیک چپ می‌کنیم.
شکل مکان‌نما در فرمان Zoom اتوکد
با اجرای فرمان Zoom، مکان‌نما به حالت بعلاوه ترسیم تبدیل می‌شود.
اعلان‌های فرمان Zoom اتوکد
با فشردن کلید Esc خط فرمان را خالی می‌کنیم، سپس با یکی از روش‌های‌ شش‌گانه، فرمان Zoom را اجرا می‌کنیم. مکان‌نما به حالت بعلاوه ترسیم تبدیل شده و در خط ‌فرمان اعلان زیر ظاهر می‌شود.
Command: Z
ZOOM
Specify corner of window, enter a Scale factor (nX or nXP), or
[All/Center/Dynamic/Extents/Previous/Scale/Window/Object] <real time>:
اعلان (Specify corner of window, enter a Scale factor) به معنای ( اولین گوشه پنجره را انتخاب کنید، یا ضریب مقیاس را وارد کنید.) می‌باشد. با انتخاب زیرمجموعه مناسب فرمان را اجرا می‌کنیم.
زیر‌مجموعه‌های فرمان Zoom اتوکد
زیر‌مجموعه All
با استفاده از این زیر‌مجموعه می‌توان، تمام موضوعات ترسیمی که در محدوده ترسیم قرار دارند را در صفحه ترسیم مشاهده نمود.
زیر‌مجموعه Center
با استفاده از این زیر‌مجموعه می‌توان، با تعیین یک نقطه به عنوان مرکز صفحه، فاصله نقطه مرکز را با موضوعات ترسیمی مشخص نمود.
زیر‌مجموعه Dynamic
پس از اجرای زیر‌مجموعه Dynamic، دو کادر خط چین به رنگ آبی و سبز در صفحه ترسیم ظاهر می‌شود علاوه بر این دو کادر، یک کادر سفید رنگ که یک علامت ضربدر در وسط آن قرار دارد نیز در صفحه ترسیم مشاهده می‌شود که با حرکت دادن ماوس جابه‌جا می‌شود این کادر سفید رنگ در واقع حکم مستطیل انتخابگر می‌باشد. برای تغییر این کادر سفید رنگ، در صفحه ترسیم یک کلیک چپ می‌کنیم و با حرکت دادن ماوس اندازه کادر را کوچک یا بزرگ می‌کنیم، سپس در صفحه ترسیم کلیک چپ می‌کنیم تا علامت ضربدر در وسط کادر قرار بگیرد. با حرکت دادن ماوس، کادر سفید رنگ را در محلی که می‌خواهیم بزرگ‌نمایی انجام شود قرار می‌دهیم، سپس کلید Enter را می‌فشاریم.
زیر‌مجموعه Extents
با استفاده از این زیر‌مجموعه می‌توان، تمام موضوعات ترسیمی را در صفحه ترسیم به بزرگ‌ترین اندازه ممکن مشاهده نمود.
به طوری که محدوده ترسیم هیچ اثری در اجرای این فرمان ندارد.
زیر‌مجموعه Previous
با استفاده از این زیر‌مجموعه می‌توان، به حالت قبلی اجرای فرمان برگشت.
زیر‌مجموعه Scale
با استفاده از این زیر‌مجموعه می‌توان، تمام موضوعات ترسیمی را در صفحه ترسیم بر اساس یک ضریب مشخص تغییر داد.
زیر‌مجموعه Window
با استفاده از این زیر‌مجموعه می‌توان، با مشخص نمودن یک مستطیل انتخابگر، موضوعات ترسیمی را در صفحه ترسیم به بزرگ‌ترین اندازه ممکن مشاهده نمود.
زیر‌مجموعه Object
با استفاده از این زیر‌مجموعه می‌توان، پس از انتخاب موضوعات، به بزرگ ترین اندازه ممکن آنان را مشاهده نمود.
زیر‌مجموعه Real time
پس از این زیر‌مجموعه، تصویر یک ذره‌بین در صفحه ترسیم ظاهر می‌شود که با نگه داشتن کلیک چپ و حرکت دادن آن به سمت بالا و پایین، می توان مقیاس نمایش را تغییر داد.

دیدگاه شما چیست؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *