فرمان Angle
از این فرمان برای محاسبه زاویه بین دو خط، زاویه حامل یک کمان، زاویه حامل کمانی از یک دایره که با دو نقطه ابتدا و انتها مشخص شده است استفاده می‌شود.
اعلان‌های فرمان Angle
با فشردن کلید Esc خط فرمان را خالی می‌کنیم. سپس با یکی از روش‌های اجرای فرمان‌های گزارش‌گیری، فرمان Angle را اجرا می‌کنیم. مکان‌نما به حالت مربع انتخاب تبدیل شده و در خط ‌فرمان اعلان زیر ظاهر می‌شود.
Command: _MEASUREGEOM
Enter an option [Distance/Radius/Angle/ARea/Volume] <Distance>: _angle
Select arc, circle, line, or <Specify vertex>:
اعلان (Select arc, circle, line ) به معنای (کمان، دایره یا یک خط را انتخاب کنید) می‌باشد.
پس از انتخاب موضوع (خطوط)، مکان‌نما به حالت مربع انتخاب تبدیل شده و در خط ‌فرمان اعلان زیر ظاهر می‌شود.
Select second line:
اعلان (Select second line ) به معنای (خط دوم را انتخاب کنید) می‌باشد.
پس از انتخاب خط دوم، مکان‌نما به حالت بعلاوه ترسیم تبدیل شده و یک گزارش در خط فرمان ظاهر می‌شود.
جهت خارج شدن از فرمان، حرف X را که معرف زیر مجموعه eXit است را در خط فرمان تایپ می‌کنیم
Enter an option [Distance/Radius/Angle/ARea/Volume/eXit] <Radius>: X
سپس کلید Enter را می‌فشاریم.

دیدگاه شما چیست؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *